Ústí nad Labem: Nízkoprahové kluby

Ústí nad Labem: Nízkoprahové kluby

© Foto: ČVT

Posláním nízkoprahových klubů je podpora dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pomáháme dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnou školu, zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami.

Nabízíme prostor, kde mohou trávit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.

Program klubů je ovlivněn věkem jejich návštěvníků. Podporujeme děti a mladé lidi při plnění školních povinností, učíme je novým dovednostem a návykům, které budou moci časem samostatně použít. Snažíme se působit preventivně, poskytujeme informace, které slouží ke snížení rizik souvisejících s potenciálně ohrožujícím způsobem života. V případě potřeby pomáháme zvládat obtížné životní situace.

NZDM Nový svět a MIXér má vždy během letních prázdnin (1. 7. - 31. 8.) upravené otevírací hodiny (tzv. letní režim).


V Ústí nad Labem fungují dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež:

nízkoprahový klub Nový svět

Adresa: Matiční 182, 400 07 Ústí nad Labem

Kapacita: skupinová: 26 osob, individuální: 3 osoby, věk: 6–19 let

Otevírací doba:

pondělí 12–18 (18–18:30 individuální konzultace)

úterý 12–16 (16–17 individuální konzultace)

středa 12–18 (18–18:30 individuální konzultace)

čtvrtek 12–16 (16–17 individuální konzultace)

pátek 8–16:30 (individuální konzultace)

Nízkoprahový klub mixér

Adresa: Hrbovická 335/60, 400 01 Ústí nad Labem

Kapacita: 15–20 osob, věk: 6–26 let

Otevírací doba:

pondělí 12–18 (18–18:30 individuální konzultace)

úterý 12–18 (18–18:30 individuální konzultace)

středa 12–16 (16–17:00 individuální konzultace)

čtvrtek 12–16 (16–17:00 individuální konzultace)

pátek 8–16:30 (individuální konzultace)
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme