Dívčí klub na základní škole Dumerso

Publikováno: 27. 5. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Dívčí klub na základní škole Dumerso
© Foto: PIN Ethiopia

Dívčí kluby jsou koncipovány tak, aby mladým dívkám poskytly dovednosti a znalosti, které zvyšují jejich sebevědomí a sebedůvěru. Toho se dosahujeme prostřednictvím systematických osvětových a mobilizačních aktivit. Cílem je podpora rovnocenného a inkluzivního prostředí s důrazem na rovnost žen a mužů ve školách i mimo ně. 

Jeden z dívčích klubů se nachází na etiopské základní škole Dumerso, kde byl vyčleněn prostor přímo na pozemku školy. Klub učí dívky jak dodržovat správnou osobní hygienu během menstruačního cyklu, ale také základy, jako například jak správně používat menstruační vložky. Klub poskytuje dívkám odpočívací koutek, kde si mohou během své menstruace odpočinout. 

Tesfanshe je vedoucí dívčího klubu na základní škole Dumarso.

Tesfanshe pracuje v dívčím klubu již několik měsíců. Věří, že využitím různých příležitostí a uspořádáním osvětových kampaní má šanci změnit postoj společnosti k násilí konaném na základě pohlaví. Také pomáhá dívkám s dodržováním hygieny během menstruačního cyklu. "V klubu se scházíme dvakrát týdně, abychom se navzájem informovali o tom, co se děje v jednotlivých třídách i mimo školu". Tesfanshe dodává:" Člověk v tísní nám vždy dodává dostatek menstruačních vložek a pomůcek, takže se dívky nemusí obávat, že by zmeškaly vyučování. Kromě vložek jsme také zřídili odpočívací koutek, kde si dívky mohou odpočinout a poté se opět bez obav vrátit do třídy".

Projekt CHANGE je financovaný organizací UK Aid v rámci projektu "Leave No Girl Behind-Girls' Education Challenge", jehož cílem je zlepšit přístup ke vzdělání pro nejvíce marginalizované dívky v oblastech Gedeo, Afar, Borena a South Wolo v Etiopii. Tento program iniciuje aktivity dívčích klubů v různých základních školách, které se specializují i na vzdělávání mimo vyučování. Studentky si prostřednictvím mimoškolních aktivit osvojují dovednosti, vůdčí schopnosti, týmovou práci a sebevědomí. Tyto aktivity pomáhají studentkám zlepšit jejich sociální dovednosti, což jim pomůže v jejich budoucí kariéře.

Autor: Mihiret Wasihun

Související články