Dluhová past při výkonu trestu odnětí svobody

Publikováno: 27. 10. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Ilustrační fotografie
© ČvT pobočka Karlovy Vary

Často se setkáváme s klienty, kteří jsou v tak zvané dluhové pasti. To znamená, že se lidé dostanou do situace, kdy nejsou své závazky schopni platit z pravidelných příjmů a musejí tak vykrývat půjčku půjčkou. V tom horším případě se jedná o půjčky od nebankovních institucí nebo lichvářů. Většinou se jedná o rychlé půjčky nebo úvěry, které mají zhoršené podmínky, měsíční výše splátek tak neklesá, ale dluh spíše roste a finanční situace člověka se tak zhoršuje a často tak může vést, v tom lepším případě k insolvenci jedince.

Toto je ovšem případ lidí, kteří mají stálý příjem ze zaměstnání a o oddlužení si mohou požádat. Co se ale děje s našimi klienty ve výkonu trestu odnětí svobody, kam terénně dojíždíme pomáhat s dluhovou problematikou?

Odsouzení jsou velmi často zařazeni do terapeutických výcviků, kde nemají možnost být pracovně zařazeni. Tímto výcvikem si odsouzený prochází celý rok a nemá tak možnost získat peníze ze zaměstnání. Úroky začínají růst, věřiteli dojde trpělivost a pohledávku předá exekutorovi. Než k tomuto kroku dojde, klientovi přijde několik vyzývacích dopisů ohledně uhrazení dluhu. Ovšem když není z čeho brát, není možnost kam dávat.

V případech, kdy jsou klienti pracovně zařazeni, mají ze zákona nárok na výplatu 4.500,-Kč, ovšem v takovém případě jim je strhávána částka za výkon trestu, přednostní pohledávky a na další splátky již nezbývá finanční rezerva.

Jsou i další případy, kdy jedinec nemůže být pracovně zařazen kvůli zdravotním indispozicím. Všechny tyto příklady ovšem ve výsledku znamenají jediné - klient se dostává do dluhové pasti, ať už má snahu se svými závazky něco dělat či nikoliv.

Proto se snažíme pořádat workshopy na téma dluhy, ať už se jedná o informace o oddlužení, zastavení exekucí pro nemajetnost, výpočet nezabavitelné částky, aby klienti byli po propuštění na svobodu motivováni k zaměstnání legální formou (zde jsou stále nedostatky v informacích - většinou si klienti myslí, že jim nezůstane po stržení dlužných částek žádný finanční obnos na živobytí). A následně jedince, kteří jeví zájem svou obtížnou situaci řešit, převádíme do individuálních konzultací, kde se již snažíme najít řešení přímo na míru klienta.

Za rok působení ve třech věznicích v Karlovarském kraji (Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Ostrov/Vykmanov), se motivace odsouzených k řešení svých závazků velmi zlepšila. Klienti mají přehled, jaké jsou možnosti řešení. Ovšem vždy se musí chtít. Pomocná ruka je stále na blízku a ještě doufáme, že dlouho bude. A to i po ukončení projektu „Na cestě“ v příštím roce.

Velké díky patří hlavně sociálním pracovnicím, které pro nás v jednotlivých věznicích působí jako spojka. 

Autor: Bc.Soňa Radakovičová, Dluhový poradce projektu Na cestě

Související články