Do it yourself V Kleci

Publikováno: 1. 7. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Do it yourself V Kleci
© ČvT archiv

Součástí aktivit NZDM v Kleci, které najdete na sídlišti Rochlice, jsou již téměř rok pravidelné čtvrteční DIY (Do it yourself = vytvoř si sám) dílny. 

Původní záměr byl věnovat program dílen zejména rozvoji manuální zručnosti návštěvníků a rozvíjet tak v nich dispozice, které budou klienti v budoucnosti moci využít při výběru vhodné školy/učiliště. Časem jsme se ovšem rozhodli program dílen konstruovat tak, aby měli zájemci o dílny možnost skrz tuto aktivitu rozvinout i estetické uvažování a tvořivost. Dílny jsme se také snažili směřovat na potřeby návštěvníků. Skrz DIY dílny se tak klienti mohli naučit jak odlévat drobné plastiky z olova, vytvořit koláž, nakreslit plakát pro svou akci, vyrobit překážky do skateparku, pomalovat skla, stlouct rám obrazu, napnout na něj plátno a nakonec i namalovat samotný obraz.

DIY dílna se tak pro spoustu účastníků stala jedinečnou příležitostí k tomu, aby se lépe seznámili s funkcí rozličného pracovního náčiní a s pracovními postupy a výtvarnými technikami. V neposlední řadě se klienti mohli naučit, jak o svěřené nářadí pečovat a jak s ním bezpečně a správně zacházet. Významná většina klientů klubu pociťuje chuť tvořit, jen se v jejich životech neobjevuje mnoho možností ji realizovat. Důvodů je mnoho: nepodnětné prostředí, absence výtvarných potřeb v domácnosti, anebo nedostatek financí k zaplacení kroužků. DIY dílny jsou tak pro některé klienty jedinou možností, jak aspoň část svého volného času věnovat nějaké kreativní činnosti.

Jarní DIY dílny jsme se rozhodli věnovat kultivaci klubu. Společně jsme tak obrousili a natřeli klubový nábytek, vymalovali některé poničené části klubu a vytvořili nástěnné dekorace v podobě pomalovaných skel a tupovaných grafik na sololitu. Touto činností bychom rádi klienty aktivně zapojili do zlepšování prostředí, ve kterém jsou zvyklí trávit svůj volný čas. Pokud není jiný program, probíhají DIY dílny v NZDM v Kleci každý čtvrtek.

Provoz NZDM V kleci je v roce 2016 podpořen z dotace Libereckého kraje a města Liberce.

Autor: Martin Grosman, pracovník NZDM

Související články