Druhé jednání u soudu bylo úspěšné. Aleš je podmíněně propuštěn, má zaměstnání, bydlení a podporu rodiny

Publikováno: 7. 12. 2020 Doba čtení: 2 minuty
Druhé jednání u soudu bylo úspěšné. Aleš je podmíněně propuštěn, má zaměstnání, bydlení a podporu rodiny
© pixabay.com
Před nedávnem kontaktovali chomutovské pracoviště Člověka v tísni rodiče Aleše, který byl na základě soudního rozhodnutí poslán do vězení. Požádali nás, zda bychom jim nepomohli vyřídit podmíněné propuštění jejich syna. Poté, co jsme se s celou situací seznámili, souhlasili jsme s pomocí. Ačkoliv první projednání nedopadlo v Alešův prospěch, po půl roce se nám podařilo společnými silami vyhovět všem požadavkům a soud Aleše podmíněně propustil. Přečtěte si vyprávění našeho kolegy Martina Slavíka, který měl situaci na starost. 

Před tím, než jsem se s Alešem sešel, seznámil jsem se s jeho rodiči, kteří mě podrobně informovali o všech okolnostech. Popsali trestnou činnost, které se jejich syn dopustil, seznámili mě s rozsudkem a odkázali na věznici, ve které se syn nacházel. Následně jsem si prostřednictvím sociální pracovnice domluvil osobní schůzku přímo s Alešem, abych se s ním dohodl na dalším postupu.

Když jsme se s Alešem sešli, probrali jsme spolu vše důležité. Mluvili jsme o trestné činnosti a o tom, co ho k takovému jednání dovedlo. Aleš mě také informoval o aktuálním průběhu výkonu trestu. Pozitivní bylo, že mu měla být smazána důtka, což je pro podmíněné propuštění klíčové. Kromě toho se zdálo, že je celkově velmi aktivní, měl pochvaly a byl pracovně zařazen.

Matka nesla synův trest velmi špatně

Když jsem po několika dnech znovu kontaktoval Alešovu matku, zjistil jsem, že synův trest nese velmi špatně. Kromě toho, že domluvila synovi advokáta, který měl být zplnomocněn vypovídat během stání, připravili jsme společně také potvrzení o zajištění bydlení, vyjádření rodičů odsouzeného k žádosti o podmíněné propuštění syna, potvrzení o úhradě bolestného poškozené osobě a příslib zaměstnání. V následujících dnech jsme společně dali vše dohromady s Alešovým advokátem.

Soud ale žádost syna při prvním jednání zamítl. S Alešovou matkou jsme se proto domluvili, že se na příští jednání lépe připravíme a zapracujeme na všech nedostatcích, kvůli kterým soud žádost o propuštění zamítl. Spojili jsme se také s Probační a medikační službou ČR. Pracovnice služby začala Aleše ve věznici navštěvovat a nakonec od ní získal i dobrý posudek. Domluvili jsme společně také na tom, že by bylo vhodné Alešovi uložit povinnost navštěvovat psychologa v poradně, která se zabývá prevencí užívání návykových látek.

Druhé projednání žádosti o podmíněné bylo kvůli epidemiologické situaci odloženo přibližně o tři týdny a přesunuto do online prostoru. Po půlročním čekání ale druhé jednání dopadlo dobře. Aleš je podmíněně propuštěn na svobodu. Má stálé zaměstnání, zajištěné bydlení u rodičů, od kterých má také veškerou potřebnou podporu a daří se mu stále lépe. 

Autor: Dagmar Růžičková

Související články