EU Podporuje nápojový a potravinářský průmysl v Mongolsku

Publikováno: 16. 3. 2022 Doba čtení: 4 minuty
EU Podporuje nápojový a potravinářský průmysl v Mongolsku
© Foto: Nomin Munkhjargal, PIN Mongolia

Tisková zpráva

Ulánbátar, Mongolsko

Pandemie COVID-19 měla za následek mnoho nečekaných problémů - jedním z nich jsou zjevné mezery v globálních dodavatelských řetězcích. Zejména pak v odvětví potravin a nápojů. Vzhledem k tomu, že se Mongolsko nadále potýká s nedostatkem čerstvého ovoce, zeleniny a dalších produktů, které jsou dováženy, je nyní zásadní další rozvoj a podpora místního zemědělsko-potravinářského odvětví.

Projekt Switching on the Green Economy (SOGE) má za cíl využít 1,76 milionů eur z programu Evropské unie SWITCH – Asia a podpořit 1 500 malých a středních podniků z oblasti zemědělství a potravinářství, 30 zemědělských a nápojových sdružení a 750 maloobchodníků. Během následujících čtyř let by si měli osvojit postupy oběhového hospodářství prostřednictvím tržního systému ekologického značení, budování kapacit, změny chování a přístupu k zelenému financování. Přijetím těchto postupů doufáme, že místní podniky budou prodávat a nakupovat lokálně vypěstované a vyrobené potraviny a nápoje.


Projekt SOGE navrhl a realizuje Člověk v tísni (ČvT) společně s nevládní organizací Caritas Česká republika INGO, Mongolskou asociací pro udržitelné financování a nevládní organizací Development Solutions. V souladu s národní strategií mongolské vlády snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 27,2 % se jedná o první projekt SWITCH – Asia v zemědělsko- – potravinářském a nápojovém sektoru, který bude v Mongolsku realizován. 

„Tento projekt jen potvrzuje závazek Evropské unie k zelenému růstu a rozvoji v Mongolsku. Projekt hodlá podpořit produkci lokálních potravin a nápojů, aby se zlepšila stabilita mongolského dodavatelského řetězce a udržitelnost životního prostředí,“ uvedla Axelle Nicaise, velvyslankyně a vedoucí delegace Evropské unie v Mongolsku.

Iniciativu ocenil také G. Tuvdendorj, náměstek ministra životního prostředí a cestovního ruchu: „Mongolská vláda si váží pokračující podpory Evropské unie pro ekologizaci naší ekonomiky. Těšíme se na úzkou spolupráci s projektem (SOGE), která napomůže ekologickému přechodu malých a středních podniků prostřednictvím ekologického označení, které je inspirováno strategií EU Farm-To-Fork (Z farmy na vidličku).“

Vzhledem k silnému dopadu potravinářského a nápojového odvětví na životní prostředí je nezbytné najít inovativní způsoby přechodu na nízkouhlíkové oběhové hospodářství, a tím i urychlit snižování chudoby. Právě zde přichází na řadu učení se a přejímání postupů účinného využívání zdrojů ze strategie EU „´´ Z farmy na vidličku“.


„Jsme vděční za velkorysý a včasný příspěvek EU na tento projekt. Vláda Mongolska je odhodlána podporovat tým projektu SOGE při posilování zemědělsko-potravinářského a nápojového sektoru,“ řekl T. Jambaltseren, státní tajemník ministerstva potravinářství, zemědělství a lehkého průmyslu. 

„Při pokračující přestavbě národního i globálního hospodářství musíme klást důraz na opětovné budování ekologičtějšího hospodářství. Projekt podpoří Mongolsko tím, že přinese odborné znalosti ze strategie EU „Od farmy k vidličce“, Green Dealu a dalších osvědčených světových postupů. Jsme nesmírně vděčni EU, mongolské vládě a našim partnerům, že nám svěřili tuto důležitou práci,“ řekl Tim Jenkins, vedoucí mise v Mongolsku (ČvT). 

Projekt SOGE spojuje třicetileté globální zkušenosti ČvT s využíváním kapacit tržních subjektů k zavedení rozsáhlých systémových změn v souladu se zelenou ekonomikou a se špičkovými inovacemi v oblasti zeleného financování mongolské Asociace pro udržitelné financování, renomovanými celostátními programy mentoringu pro podnikatele a nevládní organizace Development Solutions a sítí odborníků CCR působících v oblasti nakládání s odpady, recyklací a oběhového hospodářství.

                                                                                               * * *

O projektu

Switching on the Green Economy je financován z programu Evropské unie SWITCH-Asia a jeho cílem je podpořit malé a střední podniky a maloobchodníky v zemědělsko-potravinářském a nápojovém sektoru při zavádění postupů oběhového hospodářství prostřednictvím tržního systému ekologického označení, budování kapacit, změny chování a přístupu k zelenému financování. V letech 2022 až 2024 projekt povede nadále nevládní organizace Člověk v tísni v úzkém partnerství s mongolskou asociací pro udržitelné financování, nevládní organizací Development Solutions a nevládní organizací Caritas Česká republika.

SWITCH-Asia:

Podporuje přechod asijských zemí na nízkouhlíkové, zdrojově efektivní a oběhové hospodářství a zároveň podporuje udržitelné vzorce výroby a spotřeby v Asii a ekologičtější dodavatelské řetězce mezi Asií a Evropou.

Kontakty:

Média prosím kontaktujete: Nomin Munkhjargal: email: nomin.munkhjargal@peopleinneed.net / telefon: +976 70111501

V případě, že máte otázky ohledně projektu, prosím kontaktujte Lkhagvasuren (Lucky) Galbadrakh: Email : lkhagvasuren.galbadrakh@peopleinneed.net / telefon: +976 70111501

Autor: PIN Mongolia

Související články