Filozofie pro děti: naučí žáky argumentovat i odolávat dezinformacím, podporuje také sebedůvěru

Publikováno: 3. 6. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Filozofie pro děti: naučí žáky argumentovat i odolávat dezinformacím, podporuje také sebedůvěru
© Tomáš Princ

Člověk v tísni v programu ACP4C („Active Citizens – Philosophy for Children“) dlouhodobě podporuje rozvoj demokratických a občanských kompetencí žáků a studentů. Jednou z velmi účinných metod, jak v dětech rozvíjet kritické myšlení a aktivní zájem o okolní svět, je filozofie pro děti. V roce 2021 realizoval program intenzivního vzdělávání pedagogů v této metodě na třech školách napříč Českem, učitelé také ihned aplikovali metodu do výuky.

Žákovské „filosofování“ hravě rozvíjí schopnost vyjádřit vlastní názor, podpořit jej argumenty a vystupovat se sebedůvěrou a zároveň ohleduplností ve skupině. Tyto dovednosti jsou klíčové pro budoucí sociální a ekonomické uplatnění v životě dětí a jejich odolnost vůči manipulaci a dezinformacím. 

Navíc P4C přispívá ke změně atmosféry ve škole a zlepšení vztahů jak mezi žáky, tak v učitelském sboru. Tyto závěry potvrzuje i evaluační zpráva dlouhodobého výcviku v metodě Filosofie pro děti, jež realizovali odborníci z Ústavu pedagogických věd FF Masarykovy univerzity v Brně pod vedením prof. Kláry Šeďové, kteří se věnují dlouhodobě dialogické výuce.

Je cennější diamant, nebo strom? Díky „šťavnatým“ otázkám děti zkoumají hodnoty

Filosofie pro děti je didaktickou metodou, s níž přišel v 70. letech 20. století Matthew Lipman, profesor filozofie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Znepokojovalo ho, že se mladí lidí na univerzitách neučí samostatně přemýšlet. 

Principy metody Filozofie pro děti směřují k pomoci mladým lidem rozvíjet dovednosti a postoje vhodné pro život v rozmanitém a proměnlivém světě. Cílem je navodit ve třídě bezpečnou atmosféru, ve které se žáci učí naslouchat, navzájem se respektovat, klást si otázky, samostatně přemýšlet a dělat odpovědné a uvážené soudy. Prostřednictvím dialogu žáci v rámci tzv. bádající komunity (též zvané zkoumající společenství) hledají odpovědi na „velké“ otázky dnešního světa.

Dnes je Filosofie pro děti (P4C – Philosophy for Children) známá ve více než 60 zemích, díky kurzům programu Varianty – Člověk v tísni se v Česku s touto metodu seznámilo více než 400 vyučujících z MŠ, ZŠ i SŠ. Staví přitom na základech britských kolegů a především odborníkem na tuto metodu Jasonem Buckleyem. Člověk v tísni také v minulých letech vytvořil české verze učebních příruček (P4C do kapsy, Myšlení v pohybu, P4C ve výuce), které pomáhají pedagogům zavádět hravě metody do výuky.

Evaluační zpráva potvrzuje, že žáci jsou díky filozofii v diskuzi aktivnější

Do projektu ACP4C – Být občanem financovaného Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund bylo zapojeno deset učitelů ze tří základních škol napříč republikou. Ti se zúčastnili dlouhodobého výcviku v metodě filozofie pro děti v rozsahu 54 hodin, pod vedením lektorek vzdělávacího programu Varianty – Veroniky Endrštové a Petry Skalické. Nabyté dovednosti učitelé pak aplikovali ve výuce nejrůznějších předmětů na svých školách. Po celou dobu měli možnost využívat mentorskou podpory, která je při zavádění inovací ve výuce zásadní.

Jak zjistila evaluační zpráva, zatímco na počátku projektu se v zapojených třídách žáci jako aktivní tazatelé příliš neprojevovali, postupem času se začali zapojovat, rozvíjet své myšlenky, aktivně nové otázky do diskuse přidávat. „Program Filozofie pro děti pomohl učitelům překonat obvyklá interakční schémata a stavět výuku na schématu bližšímu reflektivnímu paradigmatu,“ píše se v evaluační zprávě.

Ve třídě pomohlo také filosofování vytvořit atmosféru rovnosti. V každém kolektivu se vyskytují přirozeně žáci, co si berou slovo častěji, a žáci co jsou tišší (znevýhodnění). Díky diskusím, vedeným nejčastěji v kroužku, žáci začínají mluvit jiným způsobem, všichni se v dialogu stávají partnery, včetně učitele. Dialogický přístup a právo mluvit mají inkluzivní efekt ve vztahu ke všem žákům.

Uvědomila jsem si, že je těžké vytvořit dobrou otázku. Je potřeba se v tom cvičit, není to nic, co by bylo člověku dáno jenom tak. Obecně mi třeba nedělá problém konverzovat na nějaké téma, ale tvořit tu otázku smysluplnou a zároveň rozporuplnou, aby vyvolala diskusi, to je těžké – hodnotí program jedna z učitelek.

Zaujala vás Filosofie pro děti?

  • Na podzim 2022 chystá Člověk v tísni opět otevřít dlouhodobý vzdělávací program v metodě Filosofie pro děti. Sledujte na www.clovekvtisni.cz/kurzy-ucitele nebo náš Facebook.
  • Pro absolventy ochutnávkového semináře Filozofie I. je na podzim přichystán navazující seminář FILOZOFIE PRO DĚTI II.: Hravý dialog a spoluprácehlásit se můžete zde.
  • Pro objednání kurzu přímo do vaší školy kontaktujte Veroniku Endrštovou na veronika.endrstova@clovekvtisni.cz. 


Autor: Varianty

Související články