Hledá se novinář

Publikováno: 17. 10. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Hledá se novinář
© Foto: Oliver Kamm

Hledá se novinář je vzdělávací soutěž pro mladé lidi se zájmem o veřejné dění a novinařinu, o jejímž průběhu se natáčí i pořad. Účastníci během ní získají zážitky a zkušenosti, setkají se se zajímavými lidmi a stanou se součástí novinářského týmu. Podpoří tak myšlenku, že kvalitní nezávislá média jsou pro fungování demokracie nezbytná.

Pro koho?

Pro lidi ve věku 18–25 let, kteří mají zájem o svět médií a chtějí si vyzkoušet práci novináře.

Proč?

Při naší dlouholeté práci s mladými lidmi se často setkáváme s jejich přesvědčením, že toho ve veřejném prostoru nemohou mnoho změnit. Chceme jim prostřednictvím pozitivních příkladů ukázat, že je možné svět kolem sebe měnit k lepšímu, a pomoci jim s rozvojem dovedností, které k tomu budou potřebovat. Mladí lidé dnes vstupují do složitého světa, ve kterém jsou média dostupnější než kdy jindy, zároveň je ale stále těžší se vyznat v tom, jaká sdělení stojí za pozornost. Věříme, že se mohou nejen naučit v mediální krajině orientovat, ale že mohou sami přispět k její kultivaci a převzít tak svou část odpovědnosti za sféru, která se dotýká životů nás všech. Hledá se novinář je kombinací soutěže a vzdělávání samotných účastníků. Kvalitní média jsou nutnou podmínkou fungování demokracie. 

Cíl?

  • Posílit mediální gramotnost zejména mladých lidí (nejen účastníků soutěže, ale také diváků) a kritického myšlení při konzumaci mediálních sdělení. 
  • Poukázat na význam médií pro fungování demokratické společnosti.
  • Přiblížit mladým lidem práci novinářů a poskytnout jim příležitosti vyzkoušet si nabyté znalosti a dovednosti v simulovaných situacích i v praxi. Některé může tato zkušenost motivovat například i pro budoucí novinářskou kariéru.
  • Zvýšit mediální gramotnost diváků, kteří sledují pořad. Formát pořadu, tedy forma reality show, láká diváky, kteří se pohybují mimo bublinu mládeže, která nad informacemi kriticky přemýšlí.
  • Konkrétními mediálními výstupy informovat o tématech, která soutěžící zpracují. Může se jednat o reportáže, články, rozhovory a další formáty. Projekty vymyslí a pod vedením expertů rozpracují sami mladí lidé.

Díky doprovodným materiálům bude pořad využitelný také přímo ve školní výuce v rámci mediální výchovy. 

Hledá se novinář je jedinečnou možností pracovat na sobě a učit se od profesionálů. Může být zároveň ideálním nastartováním kariéry novináře.

Průběh soutěže:

Úvodní workshopy

První kola soutěže jsou především vzdělávací.

  • Účastníci absolvují dva několikadenní víkendové workshopy, na kterých se zaměří například na publicistické žánry, zvládání stresu, novinářskou etiku, atd.
  • Budou mít možnost konzultovat s experty v oboru.
  • Na konci druhého víkendového workshopu vybere porota postupující soutěžící.
Soutěž

Z workshopů postoupí do závěrečných kol soutěže několik finalistů. V každém z nich budou čelit výzvám podobným těm, se kterými se setkávají skuteční novináři.

Výhra

Vítěz získá stáž či školení, které si zvolí podle svého přání a zájmu. Vybrat si může pobyt v České republice nebo v zahraničí. Člověk v tísni pokryje náklady do výše 30 000 Kč.

Projektu Hledá se novinář předcházel pořad s obdobným konceptem Hledá se LEADr. Jeho jednotlivé díly můžete zhlédnout na STREAM.CZ nebo webu Seznam Zprávy.Autor: JSNS

Související články