Hmotná nouze aneb časy se mění

Publikováno: 11. 10. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Město Bílina
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilina_zamek_radnice_1.jpg

Dnem 1. 6. 2017 je platná novela Zákona 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, ve které je nově zaveden pojem „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“.  

V souvislosti se změnou zmíněného zákona mohou obce požádat o vydání tak zvaného „opatření obecné povahy“ - v zákoně jej naleznete jako §33 - a to ve chvíli, kdy se v určité části města ve výrazné míře vyskytují častá porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti a osoby pod vlivem návykových látek. V případě, že obec o vydání uvedeného opatření požádá, nebude pak úřad práce moct obyvatelům, v městem určených domech, poskytovat doplatek na bydlení, což je jedna z dávek hmotné nouze.

Město Bílina se k dané změně zákona staví se zájmem a již vydání opatření schválilo. V nejbližších měsících tak bude sepsán návrh, který bude předložen k pověřenému obecnímu úřadu. Byli jsme pozváni na jednání, které se tomuto tématu věnovalo. Zastupitelé města zúčastněným představili vytipované objekty, který se opatření bude s největší pravděpodobností týkat. Obrázek č. 1 ukazuje 7 objektů na Teplickém předměstí a na obrázku č. 2 jsou označeny další 3 objekty v lokalitě Sídliště Za Chlumem. Obě městské části označilo město Bílina, ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí a policií ČR, jako místa se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů.


Vytvořením návrhu opatření obecné povahy, který Městský úřad v Bílině vyvěsí na úřední desku na dobu 15 dnů, byl pověřen místní odbor dopravy. Po uplynutí této doby mohou majitelé vybraných objektů či kdokoli jiný podat písemné námitky ke správnímu orgánu, tj. na Městský úřad, a to do 30 dnů.

Využití §33, zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi plánují i okolní města. Návrh má v plánu podat například Město Most, Chomutov či obec Obrnice. 

Autor: Kristýna Volfová - sociálně aktivizační pracovnice, Lenka Hozáková - administrátorka

Související články