Humanitární pracovnice odhodlaná změnit svět k lepšímu: Inspirativní cesta Adélie Lussati Nangombe Gervásio

Publikováno: 18. 8. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Humanitární pracovnice odhodlaná změnit svět k lepšímu: Inspirativní cesta Adélie Lussati Nangombe Gervásio
© Foto: Člověk v tísni

V současné době, kdy přibývá lidí, kterým osud nepřál, vynikají někteří svou odvahou, soucitem a odhodláním zasazovat se o blaho společnosti. Adélia Lussati Nangombe Gervásio je inspirujícím příkladem ženy, která se s nadšením a odhodláním pustila do humanitární činnosti. Ve svých 33 letech se Adélia, matka dvou dětí, rozhodla opustit kariéru v obchodě a knihkupectví a stát se hybatelem změn ve své komunitě. Poukazuje na její motivaci a výzvy, kterým čelila a pozitivní dopad, kterého chce dosáhnout.

Adélia Lussati Nangombe Gervásio se prezentuje jako vášnivá humanitární pracovnice. V posledních sedmi letech se neúnavně věnuje zlepšování kvality života lidí ve své komunitě. Podnětem k přechodu z kariéry v podnikání do humanitární oblasti byla osobní zkušenost, která ji hluboce zasáhla, když vnímala utrpení druhých. Její empatie a upřímná touha pomáhat měnit životy ji přivedly k tomu, že se rozhodla pro práci, jejímž hlavním cílem je zmírňovat utrpení.

Adélia se rozhodla něco změnit a vybrala si organizaci Člověk v tísni jako místo, kde může smysluplně přispět. ČvT vnímala jako jedinečnou příležitost přiblížit se lidem a přímo ovlivnit jejich životy. Organizace, která působí v různých oblastech, jako je výživa, vzdělávání, hygiena a zemědělství, umožňuje Adélii pracovat v komunitě se zaměřením především na oblast výživy.

Zvyšování povědomí o výživě a jejích důsledcích, zejména u dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let pomáhá předcházet problémům s podvýživou. Adelia pořádá besedy s těhotnými a kojícími matkami, při nichž zdůrazňuje důležitost prevence dětské podvýživy. Kromě toho vede iniciativu komunitní kuchyně, kde učí matky, jak připravovat výživné jídlo pro své rodiny. Její přístup zahrnuje vzdělávání matek o čtyřech základních výživových skupinách potravin.

Adéliina cesta však není bez problémů. Jednou z největších překážek, kterým čelí, je odpor komunity přijmout a osvojit si praktiky, které propaguje. Některé rodiny se učí, ale neuvádějí do praxe přijaté zkušenosti. Adélia překonává i tuto překážku a s odhodláním provádí návštěvy, aby zajistila, že rodiny chápou a přijímají získané informace.

Životní příběh Adélie je ovlivněn i jejím původem. Narodila se v zemi, která procházela obdobími konfliktů. Sdílí, jak válka ovlivnila nejen její vlastní výchovu, ale také životy členů rodiny. Válka vytvořila traumata, která změnila její schopnost učit se a růst.

To, co žene Adélii na její humanitární cestě, je směs lásky, soustředění a odhodlání. Sílu nachází v tom, že její činy mohou přinést štěstí a skutečnou změnu těm, kteří to nejvíce potřebují. Její houževnatost a vášeň ji udržují pevnou v jejím poslání a chrání ji před rozptýlením a překážkami, které mohou nastat.

Adélia Lussati Nangombe Gervásio je inspirativním příkladem toho, jak může jednotlivec pozitivně ovlivnit životy druhých prostřednictvím soucitného a oddaného jednání. Její příběh nám připomíná, jak je důležité pomáhat si navzájem, zvláště v těžkých dobách. Její apel na společnost je výzvou ke kolektivní odpovědnosti oslovit ty, kteří to potřebují, bez ohledu na rasu nebo barvu pleti. Její slova nám připomínají, že všichni máme potenciál něco změnit, ať už prostřednictvím morální, duchovní, psychologické nebo praktické podpory. Poselství Adélie je jasné - pomáhat druhým je akce, která nás všechny obohacuje a vytváří empatičtější a starostlivější svět.

Autor: Hwimma Rodrigues Mavinga

Související články