Jak jsme si byli prohlédnout Pastelku

Publikováno: 28. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Jak jsme si byli prohlédnout Pastelku
© Foto: Alžběta Říhová

V rámci projektu Khetaun, o kterém nám ve svém příspěvku poreferovaly Míši z našich předškolních klubů, se dnes uskutečnilo velmi příjemné a plodné dopoledne v Mateřské škole Pastelka. Jednalo se o den otevřených dveří v mojžířské školce, kde se maminkám věnovala paní ředitelka Gabriela Šťastná, projekt představili a debatu mediovali kolegové z vzdělávací sekce ČvT Varianty a pracovnice pobočky ČvT Míši a Bětky.

Na úvod jsme maminkám představili možnosti zapojení předškolních dětí do vzdělávacího procesu v Mojžíři. Porovnávali jsme mezi sebou mateřskou školu, přípravný ročník při základní škole a náš předškolní klub Stonožku. Prezentace byla zaměřena zejména na finanční nároky rodičů a hodinové rozmezí pobytu dítěte v zařízení. Z finančních nároků to bylo zejména úplata za stravu a školné. Poté si převzala slovo paní ředitelka, která představila školku, personální obsazení, rozdělení dětí do tříd, provozní dobu a vyčíslení částek za školné a stravné. Povídání se převážně účastnily maminky, jejichž děti dochází do Stonožky a ony samy navštěvují kluby matek. Nabíledni tedy byla otázka do pléna. „Co pro vás bylo důvodem vybrat pro vaše děti předškolní klub Stonožka a ne mateřskou školku?“ Poté se debata přesunula do intimnějšího kroužku s maminkami a paní ředitelkou. Otevřel se tak prostor pro sdílení zkušeností, obav a bariér. Paní ředitelka představila vzdělávací program, vyzdvihovala individuální přístup k dítěti, rozložení a obsah aktivit. Debatovali jsme nad nastavením mantinelů a pravidel pro pravidelné docházení do školky, která je založená na pozitivní motivaci dětí. Prostor byl věnován k představení oblastí, které dítě ve školce procvičuje zejména formou hry, učí se samostatnosti a kooperaci v kolektivu, řešení konfliktů a uspokojování svých potřeb na úkor druhých. Došlo i na odpovědi na praktické otázky např. Co když moje dítě nebude chtít jíst ve školce? Musí dítě ve školce spát? Co když bude plakat a nebude chtít ve školce zůstat? Co má mít dítě ve školce za oblečení?  atd. Celým povídáním se nesl, vyzdvihoval a kladl důraz na potřebu vzájemné důvěry, komunikaci a spolupráci rodičů, dětí a pedagogů školky. 

 Poté jsme si prohlédli prostory školky, jednotlivé tříd, vybavení, vyslechli jsme si nabídku aktivit ať už plavání předškoláků, výjezdů mimo školk, setkání se zajímavými povoláními např. hasiče, myslivce, kynoložky, divadel a tematických dnů konaných ve školce.

Milým zpestřením dnešního dopoledne bylo vystoupení dětí ze školky Pastelka, které zatancovaly, zazpívaly a pověděly básničky. Paní ředitelka představila školku jako místo, kde je dětem dobře, kam se těší, kde jsou vítány a zejména, jako prostředí, kde se dobře připraví na vše, co je čeká ve škole. Všichni zúčastnění odcházeli s úsměvem na tváři a polovina maminek i s přihláškou do školky, kam by jejich od září mohly nastoupit.

Velice děkujeme paní ředitelce za milé a obohacující povídání a přejeme našim dětem ze Stonožky, aby se od září každý den  těšily do Pastelky.

Autor: Alžběta Říhová, koordinátorka Klubu matek

Související články