předškolní klub Ústí

Ústí nad Labem: Předškolní kluby

© Foto: archiv ČvT

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Člověk v tísni provozuje v Ústí nad Labem dva předškolní kluby, které se právě těmto dětem věnují. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se je co nejlépe připravit na vstup na školu základní.

Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí docházejících do klubu. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání. Účastní se některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.

V Ústí nad Labem fungují dva kluby předškolního vzdělávání - Stonožka v Mojžíři a Stromeček v Předlicích.

 předškolní klub stonožka

Adresa: Jindřicha Plachty 183, Ústí nad Labem, 400 07

Otevírací doba: Po – Čt: 8.30 – 12.30, Kapacita: 10 dětí, Věk: 3 až 5 let

 Předškolní klub stromeček

Adresa: Hrbovická 335/60, Ústí nad Labem, 400 01

Otevírací doba: Po – Čt: 8.30 – 12.30, Kapacita: 10 dětí, Věk: 3 až 5 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme