Jak paní Helena o byt (ne)přišla. Nepříliš veselý příběh z Chomutovska

Publikováno: 20. 6. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Jak paní Helena o byt (ne)přišla. Nepříliš veselý příběh z Chomutovska
© Marko Milivojevic photography

Tento text nebude jen o číslech, ale i o dobrém srdci.

Ke konci dubna 2022 mne kontaktoval pan Beneš. Dost dobře jsem nejdříve nechápala, co po mne tento pán chce. Říkal, že je z Plzně, a že koupil byt v dražbě v Chomutově. Pak se rozpovídal a začal mi vyprávět příběh, který není moc veselý.

Byt, který koupil v dražbě, byl darovaný babičkou (81 let) vnukovi. Vnuk ale nájemné na bytě neplatil, dostal se do dluhů, vstoupil do insolvence a o byt v roce 2022 přišel. Tento mladý muž ale svou babičku navíc podváděl, nechával jí podepisovat půjčky, které si bral na její jméno. Dostal jí do dluhů a ona musela do oddlužení. Splácela dluhy svého vnuka s pomocí manžela, který jí přispíval měsíčně 1000,- Kč v rámci darovací smlouvy. Takto zvládala splácet až do minulého roku, kdy její manžel zemřel a ona zůstala na vše sama. Dostala se do těžké situace, poněvadž i když pobírala vdovský důchod ve výši 18 000,-Kč, podle zákona jí strhávali na OSSZ z jejího důchodu vše, až do životního minima a splátky odcházely na dluhy. Babička se s nikým neradila, dokonce posílala i za svého zemřelého manžela 500,- Kč, více už platit nezvládala, nezbývalo jí na obživu. Ale vše se obrátilo k dobrému, když nás propojil pan Beneš.

Hezký konec smutného příběhu

S babičkou, paní Helenou, jsem se sešla poprvé v kanceláři. Byla z celé situace nešťastná, navíc se zdravotními problémy, špatně chodí, používá hůl. Hned na první schůzce jsme kontaktovali insolvenční správkyni. Z portálu justice jsem zjistila, že její plnění je 56 %, což je skvělé a byla tu šance o snížení splátek, poněvadž do konce oddlužení jí chybělo už jen 11 měsíců. Ale také jsem zjistila, že neplní své povinnosti a neposílá žádná potvrzení o příjmech, a to ani soudu ani insolvenční správkyni. Kvůli neplnění povinností navrhovala insolvenční správkyně zrušení oddlužení již vloni na podzim. Ale poněvadž splátky z OSSZ stále přicházely, tak nikdo, ani soud, nic neřešil. Promluvila jsme s insolvenční správkyní, vše jí vysvětlila. 

S paní Helenou jsme připravily omluvný dopis pro soud i pro správkyni, přiložily veškeré příjmy z OSSZ za uplynulé 4 roky. Zároveň jsme sepsaly žádost o snížení splátek v oddlužení, kde jsme argumentovaly tím, že je paní Helena již vdova. Doložily jsme veškeré potřebné dokumenty (úmrtní list, nájemní smlouvy, stvrzenky atd.). Soud vyzval správkyni, aby poslala zprávu o plnění oddlužení, kde bylo zmíněno, že předpokládané plnění by bylo 61,9 %, a že souhlasí se snížením splátek a začátkem června vydal Usnesení a schválil paní Heleně snížení splátek o 3 000,- Kč.

Tudíž hezký konec smutného příběhu, který odstartoval úplně cizí člověk, který jen koupil v dražbě byt. Paní Helena se nyní do bytu vrací, pan Beneš jí zpět byt pronajal za slušnou cenu.

Kontakt:


Autor: Radka Laurová, dluhová poradkyně

Související články