Jak podněsterští urbanisté "ohrožují" stát

Publikováno: 16. 12. 2015 Doba čtení: 5 minut
Jak podněsterští urbanisté
© Foto:

Мístní úřady v Podněstří brání konání veřejných shromáždění, snaží se zneužít nedostatku právního povědomí obyvatel

Dovolte mi, abych se podělil o svou zkušenost při jednání s místním zastupitelstvem města Bendery v Podněsterském regionu Moldavské republiky ve věci konání veřejných shromáždění. 

V Podněstří se koná obrovské množství akcí organizovaných v souladu s programem státní politiky. Všechny se plánují a připravují dlouho dopředu, v duchu nejlepších tradic blahé sovětské minulosti. Slouží k vytváření iluze, že Podněstří žije rušným společenským a kulturním životem. Skutečně tvůrčí mladí lidé zde nicméně kulturní i jiné vyžití postrádají – a věřte, že i v Podněsterské Moldavské republice se ještě najdou lidé, kteří odmítají pochodovat v zástupu a na povel vykonávat scestné příkazy vrchnosti.

V květnu tohoto roku naše občanské hnutí Dědictví Podněstří (Достояние Приднестровья) s podporou české neziskové organizace Člověk v tísni zorganizovalo První urbanistické fórum – Bendery 2015, pod heslem „Město dělají lidé“.

Projekt spočíval v pořádání veřejných diskusí a informačních výstav zaměřených na aktuální problémy města s cílem zapojit občanskou společnost do jejich řešení. Fórum se věnovalo širokému spektru témat – od ochrany památek přes výsadbu městské zeleně až po revitalizaci veřejných prostranství.

Přestože naše akce byly avizovány státní rozhlasovou stanicí Radio 1, která na ně veřejnost opakovaně zvala, úřady tyto výzvy tvrdošíjně ignorovaly. Poté, co jsme oficiálním dopisem pozvali přímo vedení města, započaly snahy zabránit nám v konání našich akcí. Vše začalo diskusí, na kterou jsme zvláštním dopisem pozvali jmenovitě jak představitele místních úřadů, tak členy městské rady. Nato vedení města začalo obvolávat všechny pozvané, jimž oznámilo, že akce byla zrušena, neboť neobdržela příslušné povolení. Jakmile jsme se o tom dozvěděli, sám jsem osobně všem zatelefonoval a vysvětlil, že akce se konat bude a že její konání není nikterak v rozporu s platnými zákony Podněsterské Moldavské republiky. Díky tomu se nakonec téměř všichni pozvaní účastníci dostavili a akce se konala.

Konala se v prostorách univerzity. Těsně před zahájením kulatého stolu si mne zavolali na sekretariát děkanátu – na služební lince jsem měl telefonát z magistrátu. Bylo mi řečeno, abych akci neprodleně zrušil, neboť ji zakazují. Požádal jsem, aby mi to dali písemně. Začali se tedy chytat každé maličkosti a hledali záminku, jak akci za každou cenu zabránit.  Předhazovali nám například, že naše hnutí není nikde zaregistrováno (zákon uznává existenci nezaregistrovaných sdružení), že akce není povolena (povolení v tomto případě není třeba, neboť akce se konala ve vyhrazeném prostoru). Mezi důvody nepovolení akce bylo například uvedeno, že díky tomu, že jsme nezaregistrované hnutí, které nepodalo na úřad oznámení o konání akce, nebude v případě nutnosti možné přivolat účastníkům sanitku. Nehledě na tyto „právní rady po drátě“ jsme akci uskutečnili a naše fórum splnilo svůj cíl. Oficiální dopisy, které jsme obdrželi jako odpověď na pozvánku na naše akce, se nesly ve stejném duchu jako ona telefonická obvinění – vyžadovaly od nás dodržování neexistujících zákonů.

Z toho je zřejmé, že podněsterské úřady nemají zájem o rozvoj měst a o to, aby se na něm aktivně podíleli občané. Úřady a zastupitelstva jsou zvyklé rozhodovat direktivně, jako za starých sovětských časů. Po úspěšném proběhnutí našeho fóra navštívili Katedru architektury příslušníci KGB a preventivně pohovořili s vedením katedry i s vedením fakulty. Po jejich návštěvě jsem měl velké problémy ukončit letní semestr… ale to už je jiný příběh.

 

Přihlašte se a budete pravidelně dostávat Východoevropský žurnál:

 

 

Autor: Ilja Lytvynčuk, předseda sdružení Dědictví Podněstří, architekt a aktivista