JAK PŘEŽÍT DLUHY III.

Publikováno: 8. 2. 2023 Doba čtení: 3 minuty
JAK PŘEŽÍT DLUHY III.
© Foto: archiv

Přestože v minulosti došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem projektu. Místa realizace: Rožnov pod Radhoštěm, Broumov, Nové Město pod Smrkem.

Název projektu CZ: Jak přežít dluhy III.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000211

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

1) Pokračující nárůst předlužení

Přestože v posledním roce došlo díky akci Milostivé léto a zastavování bagatelních exekucí ke znatelnému poklesu počtu exekucí o více než 200.000 a dokonce poklesl o 15 tisíc počet dlužníků, meziročně došlo k nárůstu počtu exekucí i dlužníků. Zároveň se zvýšila průměrná výše vymáhaného dluhu a zároveň pokračuje nárůst podílu lidí s vícečetnými exekucemi. Podíl lidí pouze s jednou exekucí klesl téměř k 20% (viz Graf 2 Analýza potřeb). Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k zásadním pozitivním změnám v oblasti vzniku a vymáhání dluhů jako je snížení sankce za dlužný nájem, snížení odměn advokátů, omezení sankcí u úvěrů, tak dluhy vzniklé podle starších pravidel jsou i nadále vymáhány. Řádově se jedná až o 2 miliony takovýchto dluhů. Po odeznění výše zmíněných jednorázových amnestií zůstane hlavní cestou z dluhové pasti oddlužení, popřípadě zastavení exekuce pro její nezákonnost (rozhodčí doložka, dětský dluh).

2) Nerovnost šancí

Přestože na začátku roku 2019 Home credit ukončil přes 50 tisíc nezákonných exekucí, i nadále je dle odhadů vedeno ještě téměř 200 tisíc nezákonných exekucí. Zastavitelné jsou prakticky všechny exekuce společností Hello bank, Essox, atd. pro dluhy vzniklé před rokem 2012. Stejně tak velká část exekucí společnosti Proficredit. O nezákonnosti vedené exekuce přitom ví jak soud, exekutor, tak věřitel, ale žádný z těchto aktérů není motivován exekuci zastavit. A dlužníci těmto procesním náležitostem nerozumí. Nejzranitelnější jsou opět lidé nejméně vzdělaní.

3) Energetická krize

Ke všem problémům se přidala energetická krize, která postihuje široké spektrum lidí. Nejchudší přitom bydlí v budovách s většími energetickými ztrátami a již teď dostávají vysoké nedoplatky. Hlavní nástroj pomoci státu Příspěvek na bydlení je pro lidi s příjmem v exekuci prakticky nevyužitelný, protože se počítá příjem před exekuční srážkou.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo buďto zastavením vymáhání neoprávněných dluhů, zastavením exekucí, oddlužením.

Dílčími cíli jsou:

1. Zlepšení, popřípadě stabilizace finanční situace předlužených lidí

Stabilizace finanční situace se bude týkat především lidí, kteří již v procesu oddlužení jsou, a my jim budeme poskytovat služby v oblasti asistence, abychom předešli zhoršení situace a v důsledku toho ukončení procesu oddlužení.

2. Posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením počtu nezákonně prováděných exekucí

Skutečnost, že česká justice umožňuje vedení statisíců nezákonných exekucí, podrývá důvěru lidí v právní systém a obecně v demokratické instituty . Situaci nejvíce ovlivňují vyšší soudní instance, proto je nezbytné poskytovat klientům i kvalifikované právní poradenství. Úspěch u odvolací instance může mít dopad na tisíce či desetitisíce dalších lidí, zvláště pokud jde o rozhodnutí nejvyššího či Ústavního soudu

3. Snížení rizika předlužení a dluhové recidivy

Kvalitní zmapování individuálních příčin předlužení zásadně ovlivňuje přístup v budoucím jednání dlužníku. Porozumění příčin a zvýšení kompetencí v obraně před nezákonnými požadavky věřitelů, přispívá k prevenci předlužení. Důležitou složkou páce s dlužníky je nacházet možnosti řešení situace jejich socioekonomickému propadu v důsledku zadlužení

4. Zvýšení kvality poskytovaného dluhového poradenství

Cílem je posilování dovedností a kompetencí členů realizačního týmu prostřednictvím specializovaného vzdělávání a supervizí. 

Autor: čvt

Související články