Jak s žáky mluvit o válce na Ukrajině? První pomoc od Jasona Buckleyho, lektora Filozofie pro děti

Publikováno: 25. 2. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Jak s žáky mluvit o válce na Ukrajině? První pomoc od Jasona Buckleyho, lektora Filozofie pro děti
© Foto: Unsplash

Jason Buckley, britský pedagog, lektor metody Filozofie pro děti a spolupracovník vzdělávacích programů Člověka v tísni, poslal rychlé první tipy, jak mluvit se žáky a studenty ve třídách o aktuálním tématu války na Ukrajině a na co nezapomenout a brát v potaz při diskuzích.

„Dnes všechny mé myšlenky směřují k Ukrajincům a také Rusům, kteří jsou přímo zasaženi válečným konfliktem, situace je tak závažná, že se mi nedostává slov.

Učitelé pak – stejně jako já – také ve své výuce musí hledat způsob, jak budou o této válce s žáky a studenty mluvit (i jak o ní nemluvit). Zde je jeden užitečný článek z minulého konfliktu a další texty budou určitě nadále vznikat.

Posílám vám tedy myšlenky, které mě napadají ke školním diskuzím o válce na Ukrajině:

1. Netlačme žákům téma války, pokud o něm mluvit nechtějí

Stejně jako u pandemie se bude chuť dětí diskutovat o válce různit – od žáků, kteří budou tímto tématem naprosto fascinovaní, až po ty prožívající tyto události s velkou úzkostí. Pokud téma války při výuce vyvstane, můžeme o něm s žáky chvíli diskutovat. Případné mylné představy opravíme, a pokud se někdo přímo zeptá na fakta, pravdivě odpovíme. Ale po pár komentářích je možné téma války uzavřít a děti zkusím povzbudit něčím pozitivním.

Ty děti, které chtějí o válce diskutovat dále, můžeme pozvat ke sdílení na konci hodiny, nebo zkusíme domluvit speciální setkání pro ty, které toto téma chtějí probrat podrobněji. 

Přispějte do sbírky SOS Ukrajina:

2. Definujte pojem „válka“ 

Většina dětí už o válce slyšela ve spojitosti se světovými válkami a dalšími konflikty, které se týkaly třeba přímo naší země. Takže pouhým vyslovením slova „válka“ ve třídě riskujeme to, že si ho žáci spojí s různými druhy mlhavých obav a schémat, které mohou být zavádějící pro současnou situaci a pro pochopení toho, co se právě teď děje na Ukrajině.

3. Model stoického myšlení: soustřeďme se na to, co můžeme ovlivnit, a připravme se na emoce

Já osobně zvládám své vlastní myšlenky o válce s filozofickou tradicí stoicismu, ze které čerpám. Stoici se chtěli vyhnout, aby je sužovaly nepříjemné emoce, jako je strach, chamtivost, smutek a hněv. Věřili, že nejlepší způsob, jak se nenechat těmito emocemi zahltit, a přitom vést dobrý život a pomáhat světu, je soustředit svou pozornost na věci, které můžete ovlivnit. A já nemůžu ovlivnit válku. Omezuji proto vědomě množství zpráv, které sleduji, a zaměřuju se víc na věci, nad kterými určitou moc mám – jako je moje práce a studium.

Stoici se také nechtěli nechat zaskočit zlými událostmi, takže zkoušeli očekávat předem, co se může stát, aby předešli většímu zklamání. A tak si připomínám, že k nám bude proudit mnoho nejistot, pomluv a dezinformací, mnoho krutých a smutných příběhů, včetně velmi bolestivých zpráv o dětech, které trpí nebo přišly o rodiče – takže svět bude najednou vypadat jako kruté místo k žití, i když zbytek světa bude dál pokračovat ve svých běžných životech. 

Média a televize chtějí co největší publikum, a tak dramatický obraz často vyostřují. Když si toto uvědomím předem, nebudu v příštích dnech tolik překvapený, a proto moje emoce nebudou tolik bolet.

4. Přemýšlejme jasně a pečlivě

Jedna věc, kterou  máme alespoň částečně pod kontrolou, je náš způsob myšlení. Jasné a pečlivé myšlení je opakem toho, jak začínají války – protože ty jsou téměř vždy výsledkem špatného myšlení.

Jedním z druhů mylného myšlení je spojování věcí, které k sobě nepatří. Když do médií ke zprávám o klimatické krizi a pandemii ještě teď přibyl válečný konflikt, je snadné sklouznout k depresivním úvahám o lidstvu. Ale ačkoli i mezi těmito tématy existují nějaké spojitosti, nevzniká tím jeden velký chumel hrůzy a beznaděje, ze kterého by vyplývalo, že celé lidstvo je odsouzeno ke zkáze.

Během této války na Ukrajině mnoho národů a tisíce lidí, kteří nejsou přímo zasaženi, pomohou těm, kteří zasaženi jsou, a velmi stateční jednotlivci v samotném Rusku již proti válce protestují. 

Dalším druhem logického faulu je myslet pouze na jednu stránku věci. Pandemie byla hrozná, ale miliony lidí se vzdaly svobody a neuvěřitelně tvrdě pracovaly pro zdraví ostatních. Během této války na Ukrajině mnoho národů a tisíce lidí, kteří nejsou přímo zasaženi, pomohou těm, kteří zasaženi jsou, a velmi stateční jednotlivci v samotném Rusku již proti válce protestují. 

Samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdyby nebyly pandemie a války. Dobro, které z lidí vykřešou, totiž nenahradí utrpení, které způsobují. Ale na světě zkrátka dobro i zlo existuje, a když na toto zapomeneme, upadáme do lenivého myšlení, které je opakem dobré filozofie.“

Přeloženo z e-mailu Jasona Buckleyho, 25. února 2022, Zdroj: www.thephilosophyman.com

Autor: Jason Buckley a Varianty

Související články