Jak ze ZŠ na SOU po 9 letech povinné školní docházky

Publikováno: 22. 2. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Jak ze ZŠ na SOU po 9 letech povinné školní docházky
© http://masarykovazs.cz/skola/vychovny-poradce/prijimaci-rizeni/

Konec února je období, kdy žáci devátých ročníků základní školy vybírají ze široké nabídky středních škol a středních odborných učilišť. To ovšem není záležitost jen žáků devátých tříd, ale v dnešní době poměrně často i žáků, kteří jsou sice teprve v osmé, nebo sedmé třídě a to proto, že již splnili povinnou devítiletou školní docházku, jelikož jednou nebo dvakrát opakovali ročník.

Na pracovníky Sociálně aktivizačních služeb se právě v této době obrací klientské rodiny s touto tématikou. Potřebují pomoct v orientaci v nabídkách s možnostmi dalších postupů u dětí, které vychází z nižšího, než devátého ročníku. Pracovníci této služby mohou pomoci svým klientským rodinám ve výběru možností a vyplněním potřebné dokumentace.

Jaké možnosti tedy tyto děti mají. Rodiče mohou požádat základní školu o možnost prodloužení vzdělávání žáka o další rok. Je jen na rozhodnutí školy, zda na to přistoupí. Důležitá je dohoda mezi rodičem a školou. V jiném případě je potřeba vyhledat střední odborné učiliště, které nabízí obory pro děti, které ukončí základní vzdělávání nižším ročníkem.

Orientace v katalozích a dokumentaci je pro rodiče dětí poměrně často náročná a tak se naši pracovníci věnují i této tématice a rodiče dětí přecházejících na další stupeň vzdělávání se na ně mohou obracet.

V některých oblastech mohou v tomto případě využít službu Kariérní poradenství, nebo využít služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. U nás je to v Kraslicích a na Sokolovsku. Není-li ovšem tato služba v dosahu, poradí i pracovníci Sociálně aktivizačních služeb.

Díky pomoci našich pracovníků našly uplatnění na SOU již některé děti, které úspěšně pokračují ve vzdělávání.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou financovány z prostředků Karlovarského kraje.

 

 

 

 

 

Autor: Alžběta Pospíšilová, Terénní pracovník - pracovník v sociálních službách

Související články