Již 15 let se podílíme na rozvoji Moldavska

Publikováno: 19. 9. 2018 Doba čtení: 4 minuty
Již 15 let se podílíme na rozvoji Moldavska
© Archiv ČvT

Kišiněv (19. září 2018) Moldavsko je i přes drobný pokrok v posledních letech stále nejchudší zemí Evropy. Odhaduje se, že každou hodinu opouští zemi pro lepší život a pracovní příležitosti v zahraničí až čtyři lidé. Člověk v tísni (ČvT) proto dlouhodobě pomáhá obyvatelům Moldavska vytvářet lepší podmínky přímo v místech, kde žijí. ČvT se zaměřuje na pomoc ve čtyřech hlavních oblastech: ekologické zemědělství a ekonomický rozvoj, sociální ochrana a inkluze lidí s postižením, posilování a zapojování občanské společnosti a podpora lidských práv v Podněstří.

„Moldavsko má ohromný potenciál. Místní obyvatelé ale potřebují naši podporu a odborné know-how, které jim Česká republika může díky vlastním zkušenostem poskytnout,“ popisuje Elena Terzi, vedoucí programů ČvT v Moldavsku. „Náš moldavský tým přináší nové inovativní přístupy a zkušenosti, které předává místním obyvatelům a komunitám. Za 15 let našeho působení vidíme konkrétní výsledky a pozitivní dopady naší práce na lidi, se kterými pracujeme. Což dokazuje, že má naše práce smysl,“ dodává Elena Terzi.

Ekologické zemědělství pro budoucí generace

ČvT podporuje moldavské zemědělce a zemědělské podnikatele s cílem posílit hospodářský rozvoj země a vytvářet nová pracovní místa. Ekologické zemědělství představuje pro Moldavsko, kde je jedna z nejkvalitnějších půd na světě – černozem, nejen možnost dobrého výdělku, ale i zlepšení životního prostředí. Přes 660 moldavských farmářů dostalo teoretická a praktická školení i potřebné vybavení pro správné pěstování a zpracování bio produktů. Díky školením a zahraničním návštěvám se seznámili také s procesem certifikace a podnikání v oblasti ekologického zemědělství, aby dokázali dostat svou produkci na místní i zahraniční trh. Díky tomu je již 55 ekologických producentů obilovin certifikovaných či v procesu certifikace na celkové rozloze půdy 7 000 ha. (Více ZDE)

Začleňování lidí s postižením do společnosti

Zatímco v České republice dnes nikdo nepochybuje, že mají lidé s postižením právo na samostatný a plnohodnotný život, v Moldavsku se jejich inkluzi teprve učí. ČvT proto prostřednictvím projektů zaměřených na podporu sociálního začleňování a řešení diskriminace pomáhá lidem se zdravotním postižením. Jedním z hlavních cílů je tzv. deinstitucionalizace, tedy transformace institucí a vytváření příležitostí k nezávislému bydlení. Takto se již podařila úspěšná transformace 4 psychoneurologických ústavů pro dospělé – v obcích Brinzeni, Cocieri, Balti a Badiceni. Ve spolupráci s místními autoritami a institucemi se zřizují tzv. chráněná bydlení, kde se klienti učí samostatnému důstojnému životu. ČvT navíc pomohl zmapovat úroveň sociálních služeb v regionech Dubasari, Edinet, Soroca a Balti a vyvinout tam strategii pro sociální inkluzi lidí s postižením v letech 2018-2021.

Dokumentární filmy nejen do škol

Pro rozvoj země je velmi důležitá také podpora občanské společnosti a aktivní zapojení mladých lidí do veřejného života. K motivaci žáků a studentů slouží dokumentární filmy, které byly jakožto inovativní nástroj vzdělávání na základě úspěšné metodologie z České republiky zařazeny také do moldavských školních osnov. Do programu Vzdělávání dokumentem se zapojilo přes 350 učitelů, kteří díky vybraným filmům seznamují své žáky s tématy jako je chudoba, diskriminace, migrace nebo lidská práva. Předmět Vzdělávání dokumentem si zvolilo více než 5 000 žáků z 200 škol, a ti nejaktivnější z nich založili vlastní filmové kluby pro své vrstevníky. Ve venkovských regionech Moldavska ČvT podporuje také vznik tzv. akčních skupin, jako novou formu spolupráce a řešení problémů na místní úrovni. Mladí lidé z 18 iniciativ takto získali finanční grant na rozvoj vybraných oblastí ve svém regionu. Za tři roky realizace projektu bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů Moldavska, které zajistili např. opravu a zřízení hřiště pro děti, opravu vybavení školní jídelny, zřízení jídelny pro opuštěné lidi staršího věku, či podporu volnočasových klubů integrujících děti s postižením.

Respekt k lidem a jejich právům

ČvT byl jednou z prvních zahraničních organizací, která se začala věnovat otázce lidských práv v mezinárodně neuznaném regionu Podněstří. Zde se ČvT věnuje především posilování kapacit a efektivity místních aktivistů a organizací. Během posledních let vznikly ve městech Tiraspol, Dubăsari a Rîbnița sítě Informačních a právních center a Občanských klubů #19 (číslo 19 odkazuje na článek Listiny základních práv a svobod, který zajišťuje Právo na svobodu projevu). Tyto občanské kluby pravidelně organizují vzdělávací, kulturní a informační akce, jako jsou například projekce filmů a dokumentů, výstavy a debaty, které mají za cíl posílit občanskou výchovu a odpovědnost jednotlivců ve společnosti. ČvT rovněž podporuje jediný festival dokumentárních filmů v Podněstří o lidských právech - Česnok, který nabízí prostor k diskusím o důležitých lidskoprávních tématech. (Více ZDE)

15 let Člověka v tísni v Moldavsku

„Výročí působení organizace Člověk v tísni v Moldavsku je pro nás ideálním momentem k ohlédnutí se za dosavadními výsledky naší práce,“ popisuje Silvia Bicenco, vedoucí mise ČvT v Moldavsku. „Jsme ohromně rádi za každou pozitivní změnu, kterou jsme přinesli do životů lidí, kterým pomáháme. Posilují nás úspěchy, kterých jsme dosáhly, i překážky a výzvy, které jsme dokázaly překonat. Ráda bych poděkovala našim donorům, partnerům, kolegům i dobrovolníkům - všem, kdo se na naší práci v Moldavsku úspěšně podílejí,“ dodává.

Člověk v tísni pomáhá obyvatelům Moldavska díky podpoře České rozvojové agentury, Programu transformační spolupráce MZV ČR, Britské ambasády v Kišiněvě, Netherlands Enterprise Agency a USAID MoldovaDále také díky podpoře české veřejnosti prostřednictvím sbírky Skutečná pomoc a Skutečný dárek. Člověk v tísni děkuje všem za jejich podporu.

Pro více informací kontaktujte:

Elena Terzi
vedoucí programů ČvT v Moldavsku a na Ukrajině
elena.terzi@peopleinneed.cz 
+420 608 030 916 (možnost rozhovoru v češtině)

Autor: Člověk v tísni

Související články