K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Publikováno: 1. 2. 2017 Doba čtení: 2 minuty
K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace
© Foto: ČvT, pobočka Karlovy Vary

Všechny služby zaměřené na vzdělávání jsou v našem kraji od září 2016 realizované v rámci projektu K.O.Z.A. – Kooperace, otevřenost, zájem, kooperace.

V současné době sledujeme, že se stále zvyšují nerovnosti dětí v jejich přístupu ke vzdělávání a děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách nejsou aktuálním vzdělávacím systémem v České republice dostatečně podpořené, proto je cílem tohoto projektu tyto přístupy vyrovnávat a to, jak ve škole, tak i v domácím prostředí.

Pracujeme s dětmi předškolního i školního věku. Pro děti předškolního věku od 3 do 6 let fungují v Sokolově, Chodově a Nejdku tzv. Předškolní kluby. Dítě navštěvuje klub 4x týdně po dobu jednoho roku, seznamuje se se školním prostředím, poznává první autority mimo rodinu, začleňuje se do skupiny vrstevníků, kde se učí základním sociálním dovednostem a rozvíjí své obecné vědomosti i kompetence. Výsledkem spolupráce je dítě, které je ze všech hledisek připravené plynule přejít do klasické mateřské školky, případně nastoupit do prvního ročníku základní školy.

Dětem ve věku 6 až 15 let nabízíme službu Podpora vzdělávání v rodinách, kde je naším cílem kromě posilování dovedností a kompetencí dětí také pedagogizace domácího prostředí, tedy podpora dovedností a kompetencí rodičů potažmo rodiny. Zaměřujeme se na nácvik praktických dovedností ve vztahu k dítěti, vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy a školní přípravu, nabízíme pomoc při zajišťování vhodných volnočasových aktivit nebo při komunikaci se vzdělávacími institucemi. V rámci tohoto programu také nabízíme ve spolupráci s dobrovolníky tzv. individuální a skupinové doučování, při kterém dobrovolník dochází min. jednou týdně na dvě hodiny do rodiny nebo do školy a pomáhá dětem s jejich pravidelnou přípravou, problematickými předměty nebo nepochopenou látkou.

V Kraslicích nabízíme službu s názvem Karierní poradenství, která vede děti ukončující devítiletou povinnou školní docházku k dalšímu vzdělávání a orientaci na trhu práce, a tzv. Nízkoprahový klub AKTIV pro děti a mládež ve věku 15 - 26 let, kde také sledujeme podporu ve vzdělávání a zvyšování kompetencí v rámci individuální i skupinové práce s cílem dosáhnout lepšího a perspektivnějšího uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu nabízíme také vzdělávání pro pedagogy mateřských a základních škol, se kterými spolupracujeme. Cílem je při tom informovat o daném problému jak pedagogickou, tak i neodbornou veřejnost a přímo tak ovlivnit životní trajektorie dětí, které žijí v sociálním vyloučení, prostřednictvím vzdělávání.

Program podpora vzdělávání a volnočasových aktivit je realizován z projektu K.O.Z.A. v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

 

 

 

Autor: Alžběta Pospíšilová a Alexandra Farkalinová, Koordinátorka vzdělávacích služeb pro Karlovarský kraj a Pracovnice podpory vzdělávání pro Karlovarský kraj

Související články