Kdo se učí nezlobí!

Publikováno: 1. 8. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Kdo se učí nezlobí!
© ČvT archiv

Ne každému dítěti stačí to, co se dozví ve škole. Některé děti potřebují látku probrat i doma. Ale jak na to, když zadání nerozumí, s učením si sami neporadí a doma není nikdo, kdo by jim byl schopen pomoci?

Nejen na tyto, ale i na spoustu dalších otázek, nám odpověděla pracovnice podpory vzdělávání v rodinách.

S čím se na tebe můžou rodiny obrátit?

„Rodiče se na mě často obrací s žádostí o pomoc ohledně mimoškolní přípravy a doučování.“

S kterými předměty si děti nejčastěji nevědí rady?

„Nejčastěji dětem dělá problém matematika, český a cizí jazyk, někdy ale také přírodověda a zeměpis.“

V jakém ročníku mají děti největší problém?

„Obrací se na nás jak rodiny s dětmi z prvního tak i z druhého stupně.“

Kdo děti doučuje?

„Děti doučuji já společně s dobrovolníky. Jsem také prostředníkem mezi rodinou a školou, pomáhám i při řešení problému a objasňování informací, jako jsou např. reparáty, vysoká absence, komunikace s pedagogy, výchovné problémy aj.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

„Kdokoliv, kdo rád věnuje dvě hodiny týdně něčemu smysluplnému a má chuť pomáhat.“

Jak probíhá nábor dobrovolníků?

„Dobrovolníky nabíráme v průběhu celého školního roku. Probíhají nábory na SŠ, kde jsou studenti informováni o tom, jak doučování probíhá, kde se uskutečňuje a co je naším cílem. Několik dobrovolníků máme díky skvělé spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA. Zbytek tvoří lidé, kteří nás kontaktovali sami z vlastní iniciativy.“

Má podle tebe doučování smysl?

„Ano a velký! Díky pravidelnému doučování a komunikaci s učiteli, popř. s vedením školy, vidíme zlepšení a to nejen na známkách dětí, ale i na větší důvěře a odhodlanosti rodičů.“

Co je pro tebe tedy největší odměnou?

„Největší odměnou je pro mě určitě zlepšení známek dětí, spokojenost rodičů a kladná zpětná vazba ze škol, se kterými spolupracujeme.

Za veškerou podporu děkujeme statutárnímu městu Chomutov, bez kterého by nebylo možné projekt realizovat!

Podporuje vzdělávání podporuje: Projekt „Inkluzivní vzdělávání v Chomutově“ reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000165 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


 


Autor: Barbora Macalová a Nikola Žikešová

Související články