Chomutov: Doučování

Chomutov: Doučování

Člověk v tísni nabízí v Chomutově individuální i skupinové doučování žáků základních škol. Naši dobrovolníci navštěvují studenty přímo v jejich domovech. V případech, kdy to není možné, docházejí děti k nám na pobočku. Na dvou chomutovských základních školách zajišťujeme skupinové doučování, které s podporou naší pracovnice vedou také dobrovolníci. Doučování je určeno pro děti 1. a 2. tříd, maximální kapacita je 8 dětí ve skupině.

Dále poskytujeme doučování a volnočasové aktivity dětem z chomutovských ubytoven. Spolupráce zde probíhá přímo na ubytovně, v místnosti vyhrazené pouze pro děti. Maximální kapacita jednoho pracovníka je 20 přihlášených dětí, vždy ale vyhodnocujeme konkrétní situaci, spolupráce se také odvíjí od momentálního počtu dobrovolníků.

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především nízké, často jen základní vzdělání rodičů. Smyslem této služby je především zastavení školního propadu prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Není nutné mít žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné 2 hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem klidu v domácnosti, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat. Pokud není z nějakého důvodu možné dítě doučovat doma, je k dispozici učebna u nás na pobočce.

Skupinové doučování

Kapacita: 2 skupiny po 8 dětí, věk: 7 a více let

Adresa: ZŠ Písečná, Písečná 5144, Chomutov; ZŠ Příkopy, Na Příkopech 895/19, Chomutov

Skupinové doučování probíhá v prostorách školy. V Chomutově spolupracujeme se dvě základními školami - ZŠ Písečná a ZŠ Příkopy. Aktivita má podobu doučovacího kroužku, kde si děti opakují a procvičují školní látku, ale je zde prostor i na učení hrou a prohlubování různých kompetencí. Doučování probíhá také na jedné z chomutovských ubytoven.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme