Chomutov doučování

Chomutov: Doučování

© Foto: Archiv ČvT

Nabízíme individuální i skupinové doučování žáků základních škol. Naši dobrovolníci navštěvují studenty přímo v jejich domovech. V případech, kdy to není možné, docházejí děti k nám na pracoviště.

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především nízké, často jen základní vzdělání rodičů. Smyslem této služby je především zastavení školního propadu prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Není nutné mít žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné 2 hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem klidu v domácnosti, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat. Pokud není z nějakého důvodu možné dítě doučovat doma, je k dispozici učebna u nás na pobočce.

Kontakt:

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme