Když pravá ruka soudu neví....

Publikováno: 22. 3. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Když pravá ruka soudu neví....
© ČvT archiv

Rozvod není pro nikoho příjemnou záležitostí, ale nastanou situace, kdy už jiné řešení není. Naše klientka, říkejme jí třeba Jitka, už se svým manželem roky nežila, nevídali se, a ani nevěděla, kde bydlí. Obrátila se na nás a chtěla pomoci se sepsáním návrhu na rozvod.

 

Psal se konec ledna 2014, kdy návrh na rozvod podala spolu se žádostí o odpuštění soudních poplatků. Sama v tuhle chvíli nemohla tušit, jaké komplikace jí rozvod přinese.

Zpočátku soud Jitku několikrát vyzval k doplnění žádosti – chyběla aktuální adresa manžela. Písemná doplnění ani telefonáty nepomohly, tak se Jitka společně s naší sociální pracovnicí dostavila na soud osobně. Dozvěděly se, že návrh na rozvod již přijat byl, ale protože se změnily Jitčiny poměry (začala pracovat na dohodu o provedení práce), žádost o osvobození od soudních poplatků byla zamítnuta. I přesto, že měla Jitka práci, nebyla její finanční situace nikterak růžová, byl listopad 2015 a Jitka podala odvolání proti tomuto rozhodnutí.  V lednu 2015 přišel rozsudek – odvolání bylo zamítnuto. Jitka chtěla mít rozvod co nejdřív za sebou, ale nemohla si dovolit zaplatit soudní poplatky ve výši 2.000,- Kč najednou. Podala proto žádost o splátkový kalendář. V březnu to začalo vypadat nadějně, žádosti o splátky se vyhovuje. Několik měsíců Jitka řádně soudní poplatky splácela, ale pak, bohužel, došlo k další nepříjemnosti, Jitka přišla o práci. Následuje tedy další dopis soudu s žádostí o odložení poslední splátky.  V červnu byla uhrazena poslední splátka a byl tak konečně stanoven termín prvního rozvodového stání na začátek října 2015.

Jak paní Jitka a naše sociální pracovnice předpokládaly, manžel se ke stání u soudu nedostavil a z tohoto důvodu bylo jednání odročeno na konec listopadu. Po druhém slyšení přišla Jitka na domluvenou konzultaci. Než začala s vyprávěním o průběhu druhého stání, nebylo zjevné, zda začne plakat nebo se smát… Soud jí oznámil, že se žádný rozvod konat nebude. Uvedený důvod zní: „Jste již přes tři roky rozvedená.“ Za celou tu dobu o tom vůbec nevěděla. Tehdy byla rozvedena bez její přítomnosti Okresním soudem v Ústí nad Labem a neobdržela ani žádný rozsudek. Jak je možné, že Okresní soud v Teplicích, u kterého podávala žádost o rozvod ona, o tom neměl nejmenší tušení?

Psal se leden 2016 a přišlo rozhodnutí o neplatném rozvodu a navrácení soudních poplatků. Týdny ubíhaly a poplatky nikde. Následovalo několik telefonátů na soud a konečné zjištění, že úřednice měla dovolenou. Teď již poplatky určitě přijdou. Je začátek března a Jitce přišel další dopis, ať sdělí číslo účtu, kam mají být poplatky vráceny. Následuje další dopis soudu, že mají být zaslány složenkou, a další čekání, kdy už vše skončí. Je konec března, Jitka má v rukou vrácené soudní poplatky, rozsudek o rozvodu manželství, který jí byl na vyžádání zaslán. Konečně můžeme celou situaci uzavřít.

Neuskutečněný rozvod trval přes dva roky. Nicméně to ani tak nebylo zbytečné… Během té doby se Jitka zdokonalila a zorientovala v sepisování návrhů a dopisů k soudu, překonala prvotní ostychy a nervozitu při telefonování s úřednicemi.

Autor: Kamila Hůlová, Terénní pracovnice