Kladno

Publikováno: 22. 7. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Kladno
© Foto: Kateřina Volfová

V Kladně a okolí působíme již od roku 2000. Zaměřujeme se zde na pomoc lidem v tíživé životní situaci, ze které se nejsou schopni dostat vlastními silami sami. Věnujeme se tématům bydlení, zaměstnání, rodinných vztahů, výchovy, vzdělávání a dluhové problematiky. Aktuálně pracujeme i s válečnými uprchlíky z Ukrajiny.

TERÉNNÍ PROGRAMY

Služba je poskytována v pracovních dnech od 8:30 do 17:00, a to v předem domluvených termínech. Na konkrétním časovém rozsahu poskytované služby se klient s pracovníkem domluví.

Bez objednání lze službu jednorázově využít na adrese:

• Kladno (Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno): středa od 13:00 do 17:00.

Terénní pracovníci ve většině případech docházejí do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Územní působnost terénní formy služby je obec Kladno, Libušín a Buštěhrad.

Více informací o terénním programu se dočtete zde.


SAS - RODINNÉ PORADENSTVÍ

(Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je realizována terénní i ambulantní formou.

Územní působnost terénní formy služby je obec Kladno.

Pracovníci služby dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:30 do 17:00. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Bez objednání lze službu jednorázově využít na adrese:

• Kladno (Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno): středa od 13:00 do 17:00.


Více informací o sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi se dočtete zde.

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Službu dluhového poradenství nabízíme ambulantně v kanceláři na uvedené adrese:

Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno

Služba je poskytována v pracovních dnech od 8:00 do16:30, a to v předem domluvených termínech. 

Na konkrétním časovém rozsahu poskytované služby se klient s pracovníkem domluví.

Bez objednání lze službu jednorázově využít v pondělí od 13:00 do 17:00.

Odborní pracovníci mohou v odůvodněných případech docházet do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Územní působnost terénní formy služby je ORP Kladno.

Více informací o odborném sociálním poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku se dočtete zde.


PODPORA MLÁDEŽE

Pracovník Podpory mládeže se zaměřuje na motivaci mladých lidí k tomu, aby pokračovali ve svém vzdělávání, a nakonec se uplatnili na trhu práce. Náplní jeho práce je individuální komunikace s klienty, pořádá tematické workshopy na středních a základních školách, snaží se o propojení kariérního poradenství s volnočasovými aktivitami, koordinuje retrostipendia a poskytuje základní poradenství při volbě školy a možnostech dalšího vzdělávání.

Více informací o Podpoře mládeže se dočtete zde.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ (doučování)

V Kladně nabízíme individuální formu doučování. Tato forma spočívá v tom, že naši pracovníci a dobrovolníci dochází jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory.

Více informací o podpoře vzdělávání (doučování) se dočtete zde.


PŘEDŠKOLNÍ KLUB

V Kladně provozujeme předškolní klub V Domečku, který se věnuje dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. 

Adresa: Kročehlavská 1311, Kladno, 272 01

Otevírací doba: po - čt: od 8:00 do 12:00 

Více informací o předškolním klubu se dočtete zde.


POMOC VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM

V Kladně provozujeme adaptační skupinu pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Individuální konzultace poskytujeme po předchozí domluvě s pracovníky.

Více informací o pomoci válečným uprchlíkům se dočtete zde. 


Kdo nás podporuje:Autor: Kateřina Volfová

Související články