„Z mého malého podnikání mají prospěch všichni" Komunitní spoření a moderní zemědělství snižují nedostatek potravin DR Kongo

Publikováno: 16. 12. 2021 Doba čtení: 4 minuty
 „Z mého malého podnikání mají prospěch všichni
© Foto: Zawadi Izabayo

V Demokratické republice Kongo žije v současné době nejvíce lidí na světě, kteří nemají dlouhodobě dostatek kvalitních potravin. Více než 27 milionů lidí trpí hladem. Tato situace je způsobena ozbrojenými konflikty v zemi, hlubokým hospodářským poklesem, vysokými cenami potravin a přetrvávajícím dopadem pandemie COVID-19, uvádí se v nové zprávě organizace IPC.

Situace je obzvláště tíživá ve východních provinciích země, kde je vyvážená strava pro mnoho lidí absolutně nedosažitelná. Například v zóně Kalole je zemědělství často jediným zdrojem příjmů. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí utíká před konflikty ze sousedních oblastí země, je tlak na místní zdroje extrémní a nedostatek potravin se dramaticky zvyšuje.

V reakci na tuto rostoucí potravinovou krizi zahájil v loňském roce Člověk v tísni s finanční podporou humanitárního fondu DRC projekt na zlepšení potravinové bezpečnosti a odolnosti pro 8 400 lidí. "Mezi příjemci pomoci jsou rodiny, kde je hlava domácnosti mladší 18 let, kde děti do pěti let trpí podvýživou. Dále pak ženy, jež jsou obětmi sexuálního násilí, nebo lidé kteří pečují o seniory," říká vedoucí programu Člověka v tísni Richard Maisha.

V rámci této iniciativy jsme poskytli nejohroženějším lidem zemědělské nářadí, osivo a následně školení ke zlepšení jejich zemědělské produkce. Kromě těchto školení jsme také poskytovali poradenství v oblasti přípravy nutričně vyvážených jídel. Další součástí iniciativy byla prevence nemoci COVID-19. Informace jsme poskytli prostřednictvím plakátových kampaní nebo je ve vesnicích sdíleli komunitní zdravotníci (RECO - Rélai communautaire). Celkem program oslovil téměř 15 000 osob.

Vzniklo 30 nových vesnických spořitelních družstev

Kromě přímé pomoci v regionu se také snažíme o dlouhodobé řešení příjmové nejistoty. Jednou z těchto iniciativ je vytvoření 30 vesnických spořitelních a úvěrových sdružení, známých jako AVEC (Associations Villageoises d'épargne et de Crédit). Tato nová sdružení pomohla 600 lidem s omezenými nebo žádnými příjmy získat přístup k úvěrům a začít tak vlastní živnost či podnikání.

Průměrná skupina AVEC má do dvaceti členů a většinu z nich tvoří ženy. Členové skupiny obvykle pocházejí ze stejného prostředí - ze stejné vesnice nebo ze stejné společenské třídy. "Nejdůležitější však je, že jsou motivováni k tomu, aby tuto příležitost co nejlépe využili," říká Maisha.

Členové AVEC se pravidelně scházejí. Na každé schůzi jsou požádáni, aby složili 2 000 konžských franků ( zhruba 20 Kč) do společného fondu a do fondu solidarity sloužícímu k úhradě výdajů spojených s neočekávanými událostmi, jako je nemoc nebo úmrtí. Členové mohou později své úspory vybrat s 10% úrokem nebo požádat o podnikatelský úvěr.


V rámci své práce zvyšuje Člověk v tísni povědomí o AVECu a pomáhá usnadňovat výběr členů. Maisha vysvětluje: "Náš tým pomáhá se založením skupiny a vysvětluje lidem význam a výhody spoření. Každé skupině také poskytujeme účetní pokladny a nástroje pro sledování příspěvků a půjček."

Systém je založen na solidaritě ve spoření - myšlence, že nové činnosti vytvářející příjmy zlepší ekonomickou situaci celé vesnice. Členové obvykle využívají úvěr k založení malého podniku, aby podpořili základní potřeby své rodiny.

Marchiori Mateo z Kalole se o svém místním spořícím družstvu AVEC dozvěděl od pracovníka Člověka v tísni v květnu 2021 a ihned se do něj zapojil. Časem by si chtěl vzít úvěr na otevření malého obchodu. "Chtěl bych prodávat ryby a talíře," říká hrdě. Chce také motivovat ostatní, aby se do programu zapojili.

"Považuji členství za dobrý zdroj dalších příjmů," vysvětluje Basuga. "Pokud člen vloží do fondu 30 000 konžských franků, získá 3 000 konžských franků s úrokovou sazbou 10 %." Jeho AVEC se zatím nerozhodl, jak s penězi naloží, ale plánuje pokračovat v činnosti i po skončení projektu podporovaného Člověkem v tísni.

Pro Mwangu Masudiho bylo připojení se k místnímu AVEC jasnou volbou. "Rozhodla jsem se vstoupit do AVEC, abych zlepšila svůj život," říká. "Školili nás, jak vydělávat peníze a jak zajistit růst úvěrů." Dnes má našetřeno 150 000 konžských franků. Peníze plánuje použít na otevření malého obchodu se solenými rybami, které bude nakupovat ve městě Kiziba a vozit je do své vesnice na prodej. Mwanga neví, jak zbytek skupiny plánuje investici utratit, ale věří, že program přinesl prospěch všem jejím členům.

Bitangalo Kanga Lavie je ve skupině AVEC, kterou tvoří 11 žen a 9 mužů. Na každém setkání spoří tři podíly (6 000 konžských franků) na osobu. Dosud ušetřila 66 000 konžských franků. Její skupina na schůzkách diskutuje o tom, jak vydělávat, získávat úvěry a splácet půjčky. Plánují také budoucnost. "Chtěla bych si založit malý podnik, například restauraci nebo stánek s cukrem v Kizibě," říká. "A peníze od AVEC pomáhají i ostatním. Například když si koupím palivo do mlýna na rýži, pomůže mi to vylupovat rýži pro lidi ve vesnici."

Ndoloko Musongela ví o programu AVEC již několik let, ale teprve když se vyškolil v oblasti výroby a spoření, připojil se ke skupině. Od té doby, tedy od června 2021, naspořil 18 podílů za 36 000 konžských franků. Doufá, že mu uložené úspory brzy pomohou. "Z mého malého podnikání, které pochází z úvěrů AVEC, mají prospěch všichni," dodává.

Další informace:

Lucie Chlubnová, PIN Desk Officer for the DRC, Lucie.Chlubnova@peopleinneed.cz

Gilbert Bouic, PIN DRC Country Director, Gilbert.Bouic@peopleinneed.cz 

Autor: Petr Stefan, Veronika Gabrielova, People in Need

Související články