Kvalitní úroda představuje lepší budoucnost pro zambijské vesnice

Publikováno: 9. 5. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Kvalitní úroda představuje lepší budoucnost pro zambijské vesnice
© Foto: Tereza Hronová

„Předtím, než nás Člověk v tísni proškolil, jsem nepoužívala kvalitní osivo a má úroda byla chudá, ale letos předčila veškerá má očekávání.”

Nalishebo Kaima, 44 letá manželka a matka sedmi dětí, oceňuje výhody osiva, které získala od Člověka v tísni (ČvT), jehož zaměstnanci ji rovněž naučili nové metody v zemědělství. Přiznává, že staré způsoby sázení, které používala dříve, opakovaně vedly jen ke špatné úrodě. Dřív sázela pouze řepku, ale letos se jí podařilo vypěstovat nové druhy zeleniny, které hodlá pěstovat i v budoucnu. Část úrody ponechala paní Kalima pro svou rodinu a zbytek prodala. To jí umožnilo zaplatit školné pro děti, koupit jim školní uniformy a nakoupit nové oblečení pro celou rodinu. Zkrátka tato zemědělská sezóna byla pro celou rodinu velmi úspěšná. 

Nalishebo Kalima je jednou z členek komunity, která měla možnost být součástí pilotního projektu ČvT nazvaného Ženy a inovace v zemědělství a výživě. Ženy zapojené do projektu získaly certifikované osivo – například řepku, cibuli, rajčata a lilek a bylo jim také zajištěno školení v oblasti udržitelných zemědělských metod. Ženy, které pěstují zeleninu, také obdržely přenosnou pumpu na vodu a konev, aby mohly kdykoli zalévat svou úrodu a neměly potíže s hledáním vodního zdroje a nošením vody.

V srpnu 2018 zajistil ČvT školení pro ženy, které se zabývají pěstováním zeleniny ve vesnicích Nangole, Nawinda a Mabuto. Naučily se sázet do řádků, mulčovat, sázet mezi jeden druh plodiny druhy další a používat organické látky pro snížení závislosti na umělých hnojivech. Cílem je vypěstovat zdravé rostliny a používat hnůj přímo z komunity, aby se dlouhodobě zlepšila úroda v zambijských vesnicích. 

Tento projekt byl podpořen díky sbírce Skutečná pomoc a Skutečný dárek.

Zapojte se do Skutečné pomoci nebo si kupte některý ze Skutečných dárků, třeba motyku a rýč či osivo, a pomáhejte s námi!Autor: Mulemwa Siyuni a Sheena Millapo

Související články