Kvůli drsným exekutorským praktikám přemýšlela paní Markéta o sebevraždě. Nyní jí zbývá doplatit poslední exekuci

Publikováno: 21. 11. 2022 Doba čtení: 2 minuty
SRC0402 Financial Aid
© Flickr photos

Paní Markétě se během letošního roku podařilo, díky aktivní spolupráci s naší dluhovou poradnou, ponížit svůj dluh o skoro půl milionu. Příští rok touhle dobou by tak mohla být již zcela bez dluhů. Dluhy jí tížily dlouhé roky. Ještě loni přemýšlela dokonce i o sebevraždě.

Cesta paní Markéty k bezdlužnosti stále trvá, je ale o poznání blíže svému cíli, než tomu bylo před rokem. Tehdy na ní zcela dopadla tíha exekucí a i kvůli velice drsnému způsobu vymáhání některých exekutorů přemýšlela dokonce o sebevraždě. Místo toho přišla naštěstí požádat o pomoc naši dluhovou poradnu v Ústí nad Labem.

Paní Markéta je v invalidním důchodu s minimálním příjmem a kvůli nedostatku peněz začaly vznikat postupně dluhy u zdravotní pojišťovny, za telefon či u dopravního podniku. Dlouho se neúspěšně snažila vyřešit vše sama, ale podmínky k tomu tehdy nebyly bohužel ideální. Navíc psychických i fyzických sil ubývalo. V momentě, kdy začaly paní chodit domů první exekuční příkazy a pravidelně začali volat také exekutoři, upadla paní Markéta do letargie.

Peníze ze sbírky pomohly vyřešit většinu dluhů

Z myšlenek na sebevraždu se nakonec aktivně zapojila do řešení svých problémů s dluhovým poradcem. Ten jí poradil a pomohl mj. s využitím první fáze Milostivého léta či zastavením exekucí pro bagatelní pohledávky. Paní Markéta byla ideální osobou pro poskytnutí daru ze sbírky Člověka v tísni na využití akce Milostivé léto. Zde tak ubyla první velká část jejích dluhů.

Během několika měsíců, se tak celková dlužná částka snížila o skoro půl milionu. Nyní už zbývá doplatit jen jednu relativně malou exekuci a paní Markéta je po dlouhých letech oficiálně bez dluhů.

Díky důkladnému mapování se podařilo zjistit, že má paní hodně exekucí také u Dopravního podniku, které v mezičase narostly na příslušenství do obrovských částek. Exekuce se měly zastavit jako bagatelní, exekutor se k tomu ale příliš neměl. Po zjištění potřebných informací ho tedy bylo nutné kontaktovat a o zastavení požádat. Vše nakonec dopadlo dobře. Exekuce se skutečně zastavily a zde ubyla paní Markétě druhá velká část dluhů.

Během několika měsíců, se tak celková dlužná částka snížila o skoro půl milionu. Nyní už zbývá doplatit jen jednu relativně malou exekuci a paní Markéta je po dlouhých letech oficiálně bez dluhů. Odkládá si tak pravidelně bokem ze své nezabavitelné částky jednotlivé splátky. Není to pro ni úplně jednoduché. Její měsíční rozpočet je velice těsný. S vidinou bezdlužnosti a klidu od exekutorů se jí ale nyní dýchá mnohem klidněji. Život bez dluhů je již blízko.

Kontakt:


Autor: Alan Djurovič, dluhový poradce

Související články