Letošní Summit Světových škol se bude věnovat tématu překračování hranic

Publikováno: 10. 5. 2023 Doba čtení: 8 minut
Letošní Summit Světových škol se bude věnovat tématu překračování hranic
© Foto: Tomáš Princ

V polovině června pořádáme v Centru současného umění DOX další setkání žáků, učitelů i veřejnosti se zájmem o globální témata ve výuce. Téma letošního Summitu Světových škol zní "Překračujeme hranice".

Se všemi, kteří jsou zapojeni do našeho dlouhodobého programu Světová škola, i s těmi, které tento program nebo téma této akce zajímají, se rádi setkáme 15. června na dalším Summitu Světových škol. Účast na něm je po předchozí registraci zdarma. Může Vám přinést řadu zajímavých setkání i inspiraci pro Vaši výuku.


Překračujeme hranice

Celosvětové události i dění v našem blízkém okolí přináší situace, kdy jsou lidé nuceni překračovat hranice. Jsou to hranice mezi zeměmi, přes které lidé opouštějí domovy. Jsou to také hranice naší komfortní zóny či zaběhlého fungování, za nimiž se ocitáme díky nové situaci způsobené blízkým konfliktem. Letošní summit se tedy podrobně zaměří na otázky migrace a války na Ukrajině.

Součástí programu summitu budou příspěvky odborníků, společná diskuze českých i ukrajinských studentů a jejich vyučujících ze dvou vybraných škol i slavnostní certifikování škol, které v letošním roce splnily všechny podmínky pro to, abychom jim mohli udělit oprávnění užívat značku Světová škola.


Zúčastněte se naživo nebo online

Účastnit se Summitu Světových škol se můžete prezenčně v Centru současného umění DOX, nebo se můžete připojit ke sledování živého záznamu, ať už jednotlivě nebo s celou třídou. Online stream bude probíhat na tomto odkaze a na Facebooku Člověka v tísni.

Registraci do online prostředí a odkaz na Facebook, kde bude stream probíhat, Vám zašleme před akcí na uvedenou emailovou adresu.

K prezenční i online účasti na Summitu Světových škol se můžete přihlásit ve formuláři na tomto odkazu:
bit.ly/Chci_na_Summit_Svetovych_skol_2023

Přihlášku vyplňte nejpozději do 3. 6. 2023 a za každého účastníka samostatně (pokud se účastníte prezenčně).

PROGRAM SUMMITU:

10:00-10:15 Úvod a přivítání
Šimon Pánek – ředitel organizace Člověk v tísni
Vilma Anýžová – vedoucí bilaterálního oddělení Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV

10:15-10:45 Fenomén migrace
Lucie Bultová - Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

10:45-11:30 Spolu ve škole
Zkušenosti českých a ukrajinských žáků a jejich vyučujících.
- ZŠ Palachova Ústí nad Labem
- Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium Preslova

12:00-12:15 Úvod k certifikaci Světových škol
Michal Černý - ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT
Marie Šabacká – ambasadorka programu Světová škola
Simona Babčáková – ambasadorka programu Světová škola

12:15-13:00  Slavnostní certifikace nových Světových škol

13:50-15:00 Příběhy, které přináší válka
Otevřené dialogy o válce na Ukrajině a jejích souvislostech s hosty:

  • Ondřej Kundra (reportér týdeníku RESPEKT)
  • Alena Čorná (help linka Člověk v tísni, o.p.s.)
  • Kristýna Titěrová (ředitelka Meta, o.p.s.)
  • Hanna Kovtun (ilustrátorka)

Celým summitem nás opět bude provázet redaktorka České televize Jana Peroutková.

Kontaktní osoba:
Zuzana Daubnerová, zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz, +420 731 551 348

ANOTACE A MEDAILONKY ŘEČNÍKŮ

Lucie Bultová

Lucie Bultová je projektová koordinátorka, která v IOM s přestávkami působí již přes 15 let. Za tuto dobu se podílela na realizaci mnoha projektů zejména v oblasti integrace a re-integrace. V současnosti vede oddělení ochrany migrantů a podílí se především na projektech zaměřených na okamžitou pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny.

Příspěvek Mezinárodní organizace pro migraci v České republice (IOM Czechia) poutavou formou přiblíží světový fenomén migrace, její kořeny sahající hluboko do historie i pohled na současný vývoj. Zaměří se na migrační trendy v České republice zejména s důrazem na dnešní situaci v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině. Přiblíží příčiny a důsledky migrace, její přínosy i potenciální negativní dopady jak společenské, tak geografické. Vysvětlí pojmy jako uprchlík, ekonomický migrant či integrace.

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra je český novinář zabývající se investigativní žurnalistikou. Od roku 1999 spolupracuje s Respektem, v roce 2002 se stal stálým členem redakce. Zaměřuje se na působení cizích mocností v Evropě a Česku, především Ruska a Číny, na českou politiku a justici. Za investigativní texty a reportáže získal několik novinářských cen a také Cenu Ferdinanda Peroutky. Je autorem několika knih, např. o mecenášce umění Meda Mládková. Můj úžasný život; o působení ruských tajných služeb Putinovi agenti.

V roce 2022 byl Ondřej Kundra šestkrát na Ukrajině. Krátce před začátkem války zjišťoval, jak se na ni lidé připravují. Byl v zákopech na Donbase, i mezi dobrovolníky, kteří se cvičili bojovat kolem Kyjeva. Na místě byl i v den, kdy válka začala, jel zrovna do Mariupolu, který Rusové následně obsadili. Navštívil řadu dalších míst, viděl naprostou zkázu, mučírny, masové hroby, i to, jak tomu Ukrajinci vzdorují. Jaké je to dělat novináře za války, a co vlastně dnes z Ukrajiny psát, aby to čtenáře stále zajímalo?

Kristýna Titěrová

Působí jako programová ředitelka ve společnosti META, jež nabízí podporu rodinám dětí s migrační zkušeností při začleňování do českých škol a zároveň vyučujícím a školám při vzdělávání a podpoře vícejazyčných dětí a žáků. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze vícejazyčných dětí a žáků. Je spoluautorkou mnoha odborných a metodických publikací a učebnice Levou zadní 1. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání vícejazyčných dětí. Od listopadu 2017 má na starosti programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.

Příchod velkého počtu dětí z Ukrajiny znamenal velkou výzvu pro naší organizaci, která se podpoře dětí s migrační zkušeností dlouhodobě věnuje. Museli jsme hodně přizpůsobit služby, hledat úplně jiné postupy a ze dne na den jsme se stali expertním konzultantem pro MŠMT, ale i další aktéry. Přiblížíme si, jaké situace řešíme s našimi klienty a jak si s nimi poradily české školy. Můžeme diskutovat i podobu ideální podpory těchto dětí na školách.

Alena Čorná

Alena Čorna pracuje na help lince pro uprchlíky od jejího vzniku. V Člověku v tísni působí už více než jeden a půl roku. Před počátkem války pracovala na dluhové help lince Člověka v tísni. Studovala Právnickou fakultu v Plzni, ale ve spojitosti s prací se rozhodla změnit obor a věnovat se studiu sociálních služeb. Narodila se na Ukrajině, ale od dětství žije se svou rodinou v Čechách. I to bylo jedním z důvodů, proč se rozhodla zapojit se do pomoci válečným uprchlíkům.

Help linka pro uprchlíky z Ukrajiny vznikla několik dnů po začátku války v únoru 2022. Za celou tuto dobu dokázala vyřídit více než 10 tisíc telefonátů. V rámci práce na help lince její poradci pomáhají řešit uprchlíkům z Ukrajiny různé životní situace. Některé z nich by vám mohly připadat jako malicherné, ale pro mnoho uprchlíků je to problém, který by sami nevyřešili. Představíme si fungování samotné help linky a uslyšíte příběhy jejich klientů help linky upozorňující na jednotlivé problémy, se kterými se uprchlíci v ČR setkávají a s jejichž řešením potřebují pomoci.

Hanna Kovtun

Hanna Kovtun je ilustrátorka, která pochází z ukrajinského Dnipra. V Česku bydlí necelých devět let. Hanna vystudovala magisterské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, obor ilustrace a grafika. Převážně se věnuje tvorbě dětských ilustrací a práci s dětmi. Pomocí svých workshopů pomáhá dětem rozvíjet vlastní fantazii, představivost a tvůrčí schopnost skrz umění a tvorbu. Hanna pomáhá Ukrajinkám a Ukrajincům, kteří žijí v České republice. Od vypuknutí války organizuje workshopy pro děti a jejich rodiče, pořádá a účastní se hudebních vystoupení, charitativních akcí a projektů spojených s pomocí Ukrajině.

Válka na Ukrajině Hanně výrazně zasáhla do osobního i pracovního života. Jako ilustrátorka se více začala zabývat projekty na podporu Ukrajiny. Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA se podílí na časopisu SLOVÍČKO pro děti s odlišným mateřským jazykem. Poslední kniha „Jmenuji se Olenka“, kterou ilustrovala, vypráví o školačce prchající do bezpečí. Hanna přiblíží, jaké jsou pocity i zkušenosti člověka, který je válkou bezprostředně ovlivněn, co může jako jednotlivec udělat a jak se lze vyrovnat s tím, co ovlivnit nemůže.

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium (SSPŠ)

Smíchovská SPŠ byla založena v roce 1901 jako teprve druhá technická škola v Praze. Škola aktuálně vzdělává 650 studentů, v každém ročníku nabízí tři třídy oboru vzdělávaní Informační technologie, jednu třídu Kybernetické bezpečnosti v pilotním režimu a nově jednu třídu Gymnázia. Smíchovská SPŠ a gymnázium je nejen v českém středním školství zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do chodu školy zapojuje studentů a absolventů, pro vytváření projektů, pro vznik Start-upů přímo ve škole a rovněž pro výuku těch nejmodernějších oblastí IT.

Tento rok jsme pomohli osmnácti studentům z Ukrajiny adaptovat se do české střední školy, kteří nebyli přijati na jinou českou školu. Na začátku roku jsme uspořádali kemp, na kterém se seznámili se studenty naší školy a jejími budoucími učiteli, dále se domluvili, jak by chtěli, aby jejich vzdělávání u nás probíhalo. Náš hlavní cíl byl připravit je na přijímací zkoušky. Zaměřili jsme se převážně na češtinu, matematiku a angličtinu, ale přidali jsme jim do rozvrhu i mediální tvorbu, informační technologie, 3D tisk a další specializované předměty. Na konci školního roku jsme uspořádali předání certifikátů o ukončení studia. Se studenty stále aktivně spolupracujeme.

ZŠ Palachova

Jsme ústecká základní škola v městské části Klíše. Škola byla otevřena roku 1930. Projektantem byl světoznámý architekt Josef Gočár. V současné době má škola přibližně 500 žáků, kterým poskytuje základní vzdělání na 1. i 2. stupni. Žáci pochází ze širokého spektra sociálních skupin. Do školy dochází i poměrně velký počet cizinců včetně téměř stovky ukrajinských žáků. Většina z nich byla na školu přijata před rokem po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Od začátku přítomnosti ukrajinských žáků ve škole probíhaly a probíhají integrační a adaptační aktivity. Součástí adaptace byly společné školní i mimoškolní akce, ukrajinští spolužáci se zapojují do všech aktivit ve škole, účastní se soutěží, exkurzí, zájezdů. Žáci jsou v podstatě od počátku zařazeni do běžných tříd. Na škole působí 3 ukrajinské asistentky pedagoga. Zároveň probíhá i rozšířená výuka českého jazyka. Škola spolupracuje s ústeckými neziskovými organizacemi jako je poradna pro integraci cizinců a Člověk v tísni.

Akce probíhá pod záštitou MŠMT ČR, MZV ČR a OSN ČR.

Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.Autor: Václav Zeman

Související články