Bosna a Hercegovina: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Bosna a Hercegovina: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: Tereza Hronová

Podporujeme občanskou společnost, aby hrála klíčovou roli v sociálním, hospodářském a demokratickém rozvoji v našich cílových zemích. Poskytujeme aktérům občanské společnosti příležitosti k rozvoji technických dovedností a mechanismů, které jim umožní stát se účinnějšími aktéry správy věcí veřejných a rozvoje.

Podporujeme občanskou společnost, aby spolupracovala s vládními aktéry na rozvoji participativních demokratických procesů a inkluzivních veřejných služeb. Konkrétně se naše práce zaměřuje na řadu aktérů občanské společnosti, včetně mládeže a zástupců marginalizovaných komunit, s cílem zajistit, aby vládní politiky a služby zohledňovaly jejich potřeby. Současně podporujeme aktivní občanství, které umožňuje jednotlivcům uplatňovat svá práva, zapojovat se do demokratických procesů a volat k odpovědnosti vládní úředníky.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Aktivity občanské společnosti: Místně řízené, adaptivní přístupy na podporu organizačního a technického rozvoje občanské společnosti, včetně organizací občanské společnosti, neformálních občanských skupin a občanských aktivistů. V rámci našich programů rozvoje občanské společnosti koordinujeme a - kde je to možné - sdílíme odborné znalosti s naším Centrem pro lidská práva a demokracii.

Inkluzivní správa veřejných služeb: Participativní rozvoj a monitorování veřejných služeb, včetně sociálních služeb, vzdělávání, vody, hygieny a veřejného zdraví.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Člověk v tísni bojuje s energetickou chudobou pomocí zeleného bydlení

Člověk v tísni bojuje s energetickou chudobou pomocí zeleného bydlení

Energeticku chudobou je ohroženo 50 až 125 milionů Evropanů. Bosna a Herzegovina patří mezi nejvíce zasažené země. V reakci na tento problém pomáhá Člověk v tísni místním autoritám vybrat vhodná zelená finanční řešení pro místní obyvatele, která budou zároveň udržitelná i z dlouhodobého hlediska.
V květnu 2019 tým Člověka v tísni v Bosně a Hercegovině zahájil spolu s 16 expertními partnery dvouletý projekt SMARTER Finance for Families podporovaný Evropskou Unií. Pod záštitou výzkumného programu Horizon 2020 náš projekt usiluje o zpřístupnění zeleného bydlení a zelených hypoték spotřebitelům ve dvanácti evropských zemích. Člověk v tísni se zároveň snaží zvýšit dostupnost kvalitního bydlení také osobám s nízkými příjmy a to jak bosenským občanům, tak lidem z dalších zemí, kde projekt probíhá.
Po měsících výzkumu jsme přispěli k vytvoření dvanácti příruček, které jsou přizpůsobené kontextu v každé z dvanácti zemí. V příručkách je vysvětleno, jaké jsou finanční, energetické a zdravotní výhody zelených budov. Developeři a investoři tak budou mít možnost dozvědět se také o příkladech fungující praxe v jejich národních jazycích.
Také veřejné autority, které se zajímají o řešení energetické chudoby ve svých komunitách, se budou moci inspirovat v katalogu úspěšných projektů posbíraných z celé Evropy. Krátké studie je zase seznámí s možnostmi pomoci, kterou SMARTER nabízí zájemcům o vytvoření nových finančních produktů pro rodiny s nízkými příjmy.
Člověk v tísni na základě důvěryhodných dat aktivně propaguje inkluzivní finanční produkty a podporuje rozvoj nových projektů v boji proti energetické chudobě v Bosně a Herzegovině a dalších zemích.

Zajímá vás tento projekt? Podívejte se na klíčové dokumenty nebo navštivte stránky projektu. Tento projekt je financovám díky Horizon 2020, koordinačnímu a podpůrnému programu Evropské unie pod grantovou smlouvou číslo 847141.

Úvodní obrázek je pouze ilustrativní.
 
Podpora začleňování osob s postižením do společnosti

Podpora začleňování osob s postižením do společnosti

Základním problémem v přístupu k osobám s postižením v Bosně a Hercegovině je převládající důraz na jejich segregaci a umisťování do ústavů bez osobního přístupu a adekvátní individuální péče. Při přijetí do ústavu jsou klienti často zbavováni svéprávnosti a možnosti rozhodovat sami o svém životě. Lidem s postižením tak není umožněno začlenit se do společnosti, která vůči nim navíc trpí značnými předsudky.

V letech 2015–2018 Člověk v tísni se třemi vybranými místními nevládními organizacemi (SUMERO v Sarajevu, Sunce v Mostaru a Zajedno v Banja Luce) usiloval o změnu tohoto systému směrem k tzv. deinstitucionalizaci a o osvětu, která by pomohla veřejnosti překonat zažité předsudky. V rámci společného projektu zprostředkoval Člověk v tísni zejména přenos českého know-how a příkladů dobré praxe v této oblasti. Jedním z hlavních výstupů projektu byla pomoc klientům odstěhovat se z ústavů do chráněného (komunitního) bydlení, které jim zajišťuje důstojnější sociální podmínky, a které zvyšuje možnost jejich seberealizace. Někteří klienti si také zvýšili profesní kvalifikaci, získali pracovní zkušenost a díky tomu se mohou lépe uplatnit na trhu práce.
 
Aktivity Člověka v tísni v této oblasti pokračují i v roce 2019. Studenti vysokoškolských oborů práva, psychologie a sociálních prací z Univerzity v Sarajevu a v Banja Luce se lépe seznámí s danou problematikou. Studenti dále navážou spolupráci s lidmi s postižením, kteří se snaží bojovat za svá práva. Společně se budou podílet na vzniku edukačních materiálů pro veřejnost a skrze média podporovat bourání předsudků v bosenské společnosti. Dalším krokem budou jednání s politiky na úrovni entit o legislativě týkající se práv lidí s postižením a možností chráněného bydlení.
 
Mostar - Prostory k aktivizaci a omlazení

Mostar - Prostory k aktivizaci a omlazení

Cílem tříletého projektu je zlepšit veřejný prostor a jeho využití v Mostaru prostřednictvím mobilizace občanů a podpory občanských iniciativ, které přispívají ke společnému občanskému, kulturnímu a hospodářskému životu města. Cílem projektu je také podpořit občany a místní orgány v efektivním využívání nových dovedností, nástrojů a mechanismů k řešení priorit inkluzivním, genderově citlivým, participativním a systematickým způsobem.

 
Moje práce - ekonomické příležitosti pro osoby se zdravotním postižením

Moje práce - ekonomické příležitosti pro osoby se zdravotním postižením

Projekt Moje práce vychází z předchozích zkušeností Člověka v tísni v Bosně a Hercegovině, kde se zaměřujeme na místní obyvatele s mentálním a psychosociálním postižením. Člověk v tísni pomáhá podpořit sociální inkluzi, zlepšit pracovní příležitosti a posílit postavení lidí s mentálním postižením při uplatňování jejich práv ve společnosti.

Partnery tohoto projektu jsou místní neziskové organizace Nešto Više a asociace ProReha. Českou expertízu se začleňováním osob s postižením na trh práce zprostředkovává nevládní organizace Rytmus, o.p.s. s, která má rozsáhlé zkušenosi v této oblasti. 
Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Od roku 2018 Člověk v tísni pracuje na rozvoji standardu dobré správy a rozvoji kapacit obcí v Bosně a Hercegovině. První projekt, realizovaný v roce 2018 po dobu 7 měsíců,  byl zaměřen na Sdílení zkušeností a předávání know-how mezi jednotlivými českými a bosenskými obcemi. V partnerských obcích Livno, Mrkonjic Grad a Maglaj došlo k realizaci tří mikroprojektů specializovaných na prosazování dobrého vládnutí a zlepšení efektivity veřejné správy. Hlavní činností projektu byla příprava konkrétních plánů pro rozvoj v oblasti energetické účinnosti, obnovitelné energie, nakládání s odpadními vodami a nakládání s pevnými odpady. Zaměstnanci obcí měli příležitost spolupracovat s českými odborníky a sdílet své zkušenosti s českými obcemi během návštěv a studijních cest do České republiky. Projekt měl také za cíl posílit mezinárodní spolupráci obcí a jejich zapojení do mezinárodních struktur.
Aktivity Člověka v tísni v této oblasti pokračují i v roce 2019. Tento projekt je zaměřený na Podporu dobře fungující samosprávy na úrovni obcí v Bosně a Hercegovině a pokračuje v posilování standardů dobré správy a to v obcích Laktaši, Livno, Maglaj a Jezero prostřednictvím odborné spolupráce v oblasti plánování udržitelného rozvoje.

Jak dále pomáháme

Novinky