Lidem, kteří se stěhuji za prací, pomáháme zlepšovat přístup k čisté vodě, sanitaci a hygienickým zařízením

Publikováno: 21. 10. 2022 Doba čtení: 5 minut
Lidem, kteří se stěhuji za prací, pomáháme zlepšovat přístup k čisté vodě, sanitaci a hygienickým zařízením
© Foto: PIN

Cílem projektu "Aye Chan Thaw Ein" (ACTE), zaměřeného na lidi migrující za prací a jejich rodiny, je posílení jejich postavení ve společnosti. Projekt zahrnuje témata, jako je informovanost o bezpečné migraci a pracovních právech, zvyšování odborných dovedností a příležitostí, podpora zdravějšího stravování a zlepšování přístupu k čisté vodě, sanitaci a hygienickým zařízením (WASH) v obci Shwe Pyi Thar v regionu Yangon.  

V rámci projektu poskytl Člověk v tísni (ČvT) spolu s Asociací komunitního rozvoje (CDA), jejich rodinám a hostitelské komunitě životně důležitou pomoc v oblasti přístupu k pitné vodě a sanitačním zařízením (WASH). v šesti okrscích v městské části Shwe Pyi Thar. Zároveň se projekt soustředí na zvyšování povědomí o správných hygienických návycích.

Příměstská oblast Rangúnu, městská část Shwe Pyi Thar, byla negativně ovlivněna nezdravým a k životnímu prostředí nešetrným chováním, jako je vyhazování odpadu do kanalizace, řek a potoků. To vážně ovlivňuje a poškozuje okolní životní prostředí a vytváří rizika pro tamní obyvatele především v období dešťů.

Člověk v tísni společně s organizací CDA zlepšil se v rámci projektu zaměřil například na odvodnění, nouzové čištění a nabídl inovativní řešení pro nakládání s odpady participativním komunitním přístupem. Kromě toho CDA udělovala komunitní granty na řešení konkrétních problémů v rámci projektu s WASH a podporovala zapojení domácností a komunit do finálního řešení, která zohledňují také genderové aspekty, včetně sanitace, hygieny a menstruačního hygienického managementu (MHM) a nakládání s odpady.

Zlepšení přístupu k odpadovému hospodářství a kanalizačnímu systému

CDA vybudovala v šesti okrscích 11 betonových komunitních odvodňovacích propustků. Člen výboru pro rozvoj okresku U Maung Maung (jméno je pozměněno z bezpečnostních důvodů) říká: "Děkujeme CDA a dárcům za modernizaci odvodňovacích systémů a zajištění procesu čištění v našem okresku. V předchozích obdobích dešťů docházelo v našem okresku k záplavám kvůli špatnému nakládání s odpadem. Většina členů domácností v našem okresku jsou migrující dělníci, kteří mají minimální znalosti o likvidaci odpadu. Přestože jsme u každé kanalizace umístili varovné cedule, aby se do těchto kanalizací nic neházelo, lidé se těmito pokyny neřídili." Dodává: "Díky malému grantovému programu od CDA a účasti komunity jsme zrekonstruovali naši hlavní stoku. Díky podpoře z projektu ACTE mohou drenáže plynule odtékat a předchází se také záplavám."

U Kyi (jméno je pozměněno z bezpečnostních důvodů) také vyjadřuje vděčnost CDA: "Bydlel jsem v blízkosti hlavní odvodňovací stoky. V minulosti se při přívalových deštích v drenáži zasekával odpad a způsoboval záplavy, při kterých se voda vlila do našich domů. Zatímco se odpad v kanalizaci zachytával, vytvářel se nepříjemný zápach a také se zvýšil počet komárů. Nyní se tyto problémy s podporou CDA podařilo vyřešit. Děkujeme společnosti CDA a jejím dárcům za vyčištění drenážního systému a pomoc s jeho modernizace."

Projekt si kladl za cíl zasáhnout svými výsledky co největší počet členů komunity a migrujících dělníků, kteří v okrscích bydlí, a aby pomoc byla udržitelná i po skončení projektu. CDA rovněž prováděla aktivity zaměřené na budování kapacit, zejména v oblasti sanitace, hygieny a dodržování hygienických postupů během menstruace.

Díky tomuto vodnímu vozu budeme mít v příštím období bezpečný přístup k čisté vodě a také se nemusíme obávat záplav.

Pokud jde o změny chování v oblasti likvidace odpadu a správné hygienické a sanitární praxe, CDA provedla kampaně na změnu chování v pěti okrscích v obci Shwe Pyi Thar. Ko Win Htut Thein, projektový manažer CDA, se zabýval tím, jak zavést správné hygienické postupy mezi hostitelskou komunitou a migrující pracovníky. "Cílem CDA je pomáhat migrujícím pracovníkům a jejich rodinám a zlepšovat jejich život prostřednictvím sdílení znalostí o lepších zařízeních WASH a správných hygienických postupech prostřednictvím osvětových aktivit. Celkem CDA oslovila 8 148 osob, z toho 6 242 žen a dívek."

Dodal, že "osvětová setkání byla zaměřena na intenzivnější propagaci mytí rukou a menstruační hygieny, a to v malých skupinách. Současně s tímto sezením rozdávala CDA všem účastníkům hygienické potřeby.” Od prosince 2021 do března 2022 také CDA uspořádala tři veřejné akce zaměřené na změnu chování, včetně veřejných kampaní zaměřených na mytí rukou, menstruační hygienu a likvidaci odpadu. CDA rovněž poskytla hygienické potřeby hostitelské komunitě a rodinám migrujících pracovníků, kteří se do kampaní aktivně zapojili. Prostřednictvím osvětových a vzdělávacích setkání o správě menstruační hygieny oslovila CDA celkem 2 981 příjemců, z toho 2 709 žen a dívek a 272 chlapců a mužů.

Bezpečná voda pro hostitelské komunity a migrující pracovníky

Kvůli prevenci nemocí přenášených vodou ve Shwe Pyi Thar vybudovala CDA v okresku 21 komunitních kanalizaci o délce 200 metrů. Nejprve CDA zorganizovala výbor na úrovni komunity pro řešení WASH na základě jejich potřeb a poskytla grant na realizaci ve spolupráci s členy komunity.

U Kyaw Moe (jméno bylo pozměněno z bezpečnostních důvodů) se podělil o svoji zkušenost: "Náš okrsek leží poměrně blízko řeky Hlaing a při deštích se vždy objeví záplavy. Spoléháme tedy na zdroje vody z rybníků, ale potřebujeme mít také přístup k čisté vodě. V období dešťů nám vodní zdroje stačí, ale v období sucha se potýkáme s nedostatkem vody. S dlouhodobou podporou projektu ACTE poskytla CDA jeden vůz na vodu a vybudovala odvodňovací systém v blízkosti školního areálu. Díky tomuto vodnímu vozu budeme mít v příštím období bezpečný přístup k čisté vodě a také se nemusíme obávat záplav. Děkujeme CDA a ČvT za podporu."

Člověk v tísni a jeho partneři spolupracují v rámci projektu Aye Chan Thaw Ein ve spolupráci s výbory pro rozvoj okrsků na uspokojování potřeb vnitřních migrantů a snižování jejich zranitelnosti s finanční podporou Svěřeneckého fondu pro zajištění obživy a potravinové bezpečnosti (LIFT) v Myanmaru.   

Autor: Aye Pyae Sone, Člověk v tísni Myanmar

Související články