Lidem utíkajícím z Ukrajiny pomáháme napříč republikou

Publikováno: 4. 3. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Lidem utíkajícím z Ukrajiny pomáháme napříč republikou
© Foto: ČvT

Konflikt na Ukrajině způsobil, že se naše pozornost okamžitě obrátila na pomoc lidem, kteří před ním utíkají do okolních zemí. Do České republiky přicházejí desítky tisíc uprchlíků a přijdou další. Nesoustředíme se proto jen na humanitární pomoc na Ukrajině, na hranicích, ale také na pomoc na území České republiky. Pomáháme v asistenčních centrech pomoci, jsme ve spojení s Českou federací potravinových bank, které jsme poslali obratem 5 000 000 Kč, aby mohli poskytovat potraviny uprchlíkům na našem území, a jsme připraveni i na další pomoc formou sociálního poradenství na našich pobočkách.

V Karlových Varech bylo tento týden otevřeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a naši pracovníci do něj nastoupili na pravidelné směny jako interventi a tlumočníci. Spolu s ostatními budou pomáhat uprchlíkům řešit jejich momentální situaci a zjišťovat jejich aktuální potřeby, které se mohou značně lišit. „Přicházejí nejen lidé, kteří právě přijeli z Ukrajiny, ale i ti, kteří u nás již nějakou chvíli žijí a momentálně řeší prodloužení víz, aby se nemuseli vracet do země, ve které není bezpečno. Každého je potřeba se hodně doptávat a zjišťovat jeho přesnou situaci, protože to pak při dalším vyřizování může hodně usnadnit práci,“ popisuje poznatky z prvních dnů Gabriela Štěrbová.

Velmi důležité proto je, aby tým dobrovolníků, kteří zde pomáhají, vždy doplňoval někdo ze sociálních pracovníků, kdo zná celý systém, jednotlivé kroky, které lidé musí podstoupit, jelikož to ušetří mnoho času. Na místě mohou občané Ukrajiny vyřídit všechny potřebné dokumenty a registrace, včetně zdravotního pojištění a následné možnosti ubytování.

Každý den však zdejší pracovníci řeší také mnoho telefonátů s dotazy veřejnosti na nejrůznější nabídky pomoci.

„Každý den mi volá mnoho lidí, nejen známých, kteří ví, kde pracuju, ale i úplně cizích, kteří chtějí pomoct. Nabízíte jídlo, oblečení, hračky. Nemáme kapacity na přebírání jednotlivé drobné pomoci, i když si i takové pomoci nesmírně vážíme. Věřte, že naše organizace má 30ti leté zkušenosti s organizováním humanitární pomoci a pomoc se dostane právě tam, kde je jí třeba. Proto je opravdu nejúčinnějším způsobem zaslat finanční částku,“ uvádí Štěrbová.

PŘISPĚJTE DO SBÍRKY SOS UKRAJINA:

Asistenční centru v Liberci navštívilo za první dva dny téměř 600 lidí

Krajské asistenční centrum se 2. března otevřelo také v Liberci a i zde se potkáte s našimi pracovníky. „Děláme tam takový palubní personál. U vchodu lidi navigujeme do čekárny a poskytujeme jim prvotní informace, tedy kam mají jít, co vyplnit, kam to odnést. Pokud je potřeba, pomáháme s vyplněním. Ale řada lidí přichází s tím, že si zkrátka potřebuje popovídat, i to je v těchto chvílích důležité,“ říká Lukáš Průcha, ředitel naší organizace v Liberci. Každým dnem se však situace vyvíjí a činnost přeorganizovává, je velmi dynamická a mění se. Ve středu centrem prošlo 270 lidí, ve čtvrtek již kolem 300.

„Předpokládám, že postupně začneme asistovat více v terénu. Lidé budou potřebovat zprostředkovat oblečení, jídlo, kontakt s úřady práce, se školami, školkami a my jsme připravení reagovat na jejich aktuální potřeby,“ dodává Průcha.

V Chomutově poskytneme ubytování

Do činnosti Krajského asistenčního centra pomoci se zapojili i kolegové z Ústí nad Labem. „Pomáháme, s čím je potřeba. Hodně se to mění. Spojili jsme síly s dobrovolnickým centrem a pomáháme například s volnočasovými aktivitami, ať už personálně nebo drobným materiálním vybavením. Třeba pouštíme dětem pohádky, abychom jim tu situaci alespoň trochu zpříjemnili,“ zmiňuje ředitel pobočky v Ústeckém kraji Vít Kučera.

Působíme i v Chomutově, kde se kolegové rozhodli využít momentálně prázdného patra, které jinak slouží jako kancelářské prostory, a po domluvě s pronajímatelem jej poskytnout jako dočasné přístřeší.

„Momentálně prostory svépomocí vybavujeme, využijeme také platformu Pomáhej Ukrajině a následně jej nabídneme k bydlení,“ upřesňuje Kučera.

Zřizujeme dětské koutky a podílíme se na jejich činnosti

Kolegyně z Programu Migrace pro změnu v Kongresovém centru zařídily dětský koutek v rámci asistenčního centra. Než si jejich maminky zařídí potřebné doklady, mají si děti kde pohrát a po náročném útěku z Ukrajiny přijít na jiné myšlenky. Dětský koutek a koutek pro matky s dětmi vznikl také v Krajském asistenčním centru pomoci v Plzni. “Jeho vedení je podmíněno přítomností člověka, který mluví ukrajinsky. Z prvních dní fungování máme zkušenost, že děti jsou poměrně bázlivé a nechtějí samy zůstat bez rodičů s někým, s kým se nedomluví, kdo na ně mluví cizím jazykem,” vysvětluje Jitka Kylišová z Plzně. Je proto skvělé, že se do pomoci zde začínají zapojovat také dobrovolníci z řad studentů, kteří ukrajinštinu ovládají.

V Plzni jsme se od prvních dní podíleli na celkovém chodu centru. “Poskytujeme potravinovou pomoc, vaříme čaj, dodáváme materiální pomoc nezbytnou pro jeho chod. Také zajišťujeme dobrovolníky, kteří jsou důležitou součástí,” dodává Kylišová. Od pátku se zde koordinaci věnuje Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM.

Potravinovým bankám jsme poskytli 5 000 000 korun

Kromě toho jsme také obratem poskytli 5 000 000 korun České federaci potravinových bank, které zajišťují distribuci potravin uprchlíkům na území ČR. 


Kontakty

Autor: Tereza Králová

Související články