Máte dluhy a nevíte, jak dál? Kontaktujte dluhového poradce!

Publikováno: 28. 5. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Máte dluhy a nevíte, jak dál? Kontaktujte dluhového poradce!
© Foto:

Každý člověk se může dostat do dluhové pasti. Příkladem může být příběh paní Pavly z Bíliny, která se dostala do nepříjemné situace, i když svoje půjčky pravidelně splácela. Naštěstí pro ni začala vše aktivně řešit a s pomocí rodiny a dluhového poradce se dokázala z této nelehké situace dostat. 

Paní Pavla si společně s přítelem vzali tři půjčky, které si všechny na sebe napsala. Vše řádně splácela až do chvíle, kdy se jejich vztah rozpadl. Bývalý přítel se ke splácení dluhů dále nehlásil a ona, jako matka samoživitelka, nedokázala dále své závazky plnit.

„S paní Pavlou jsme se setkali v době, kdy došlo k exekuci na částku 180 tisíc korun, kterou s pomocí rodiny dokázala uhradit. Problém nastal, když exekutor požadoval část splacené exekuce uhradit ještě jednou,“ říká Tereza Hrdinková, dluhová poradkyně organizace Člověk v tísni. „Finanční situaci se nám nakonec podařilo stabilizovat. A to především díky přístupu samotné paní Pavly, která byla velmi zodpovědná a měla k dispozici veškeré platební doklady. Právě těmi dokázala u soudu doložit, že byly všechny dluhy uhrazeny,“ dodává Tereza Hrdinková.

Další podmínkou úspěchu byl samotný aktivní přístup paní Pavly. Důležitou roli v tomto příběhu hrál totiž čas. Pokud by neodeslala správně sepsaný odpor vůči platebnímu rozkazu, musela by značnou část dlužné částky hradit znovu. „Pokud se dostanete do problémů s dluhy a něčemu nerozumíte, měli byste neprodleně kontaktovat jakékoliv poradenské zařízení nebo právního zástupce. Tyto služby nabízí mnoho neziskových organizací, včetně té naší. Pouze aktivní přístup při hledání řešení celé situace vám dává šanci na alespoň částečný úspěch,“ potvrzuje Tereza Hrdinková starou pravdu o tom, že strkání hlavy do písku nikdy nic nevyřeší.   

Dluhová problematika se prostě v dnešní době nesmí podceňovat, a pokud si nejsme jisti co dělat, je nutné vyhledat odbornou pomoc. Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Bílina, poskytuje službu dluhového poradenství v projektu „preventivní, motivační a podpůrné programy sociálního integrace v Bílině“, který je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Dluhoví poradci poskytují finanční a dluhové poradenství a také pořádají semináře o dluzích.  Služeb dluhového poradenství může využít na pobočce v Bílině v ulici Teplická 555 nebo si domluvit schůzku na emailové adrese: tereza.hrdinkova@clovekvtisni.cz.


 

Autor: Hrdinková, Hajna