Mladí chrání klima: realizuj komunitní projekt a získej mini-grant 8 000 Kč

Mladí chrání klima: realizuj komunitní projekt a získej mini-grant 8 000 Kč

Publikováno: 3. 11. 2021 Doba čtení: 4 minuty

Jste parta mladých lidí (15 až 35 let), kterým není lhostejná klimatická změna? Nadějí na její řešení jsou činorodí lidé a jejich kreativní nápady. Máte takový nápad a toužíte ho zrealizovat? Nabízíme vám v rámci projektu 1Planet4All malý grant 8 000 Kč na realizaci komunitního projektu s tématem klimatu.

Také věříte, že i malé lokální projekty mají velký dopad a smysl?

Sestavte se svými spolužáky, přáteli ze sousedství či partou tým a vytvořte projekt, který alespoň v malém měřítku přispěje k ochraně klimatu a blízké přírody. Při realizaci se nebojte pozvat ke spolupráci své učitele, pracovníky místního úřadu či lokální firmy.

Úspěšné projekty získají jednorázovou finanční podporu 8 000 Kč

První uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2021 (a po celý příští rok, v dvouměsíčních intervalech, viz dále).

 „Pozitivní vývoj naší planety probíhá jen díky řadě malých rozhodnutí a kroků správným směrem.” (Jonathan Ledgard, britský odborník na umělou inteligenci).

Kdo se může přihlásit?

  • Neformální skupina o minimálně 3 členech, složená z mladých lidí ve věku 15 až 35 let (u mladších 18 let bude potřeba souhlas zákonného zástupce),
  • nebo existující nezisková organizace (spolek, sdružení mladých lidí), která má více než 50 % členů ve věku 15 až 35 let. 

Pozn. Grantová podpora neslouží pro podporu činnosti profesionálních organizací.

Jak získáš grant pro svůj komunitní projekt?

1. Vymyslete projekt s tématem klimatické změny

Klimatická změna musí být ústředním tématem projektu pro váš (minimálně tříčlenný) tým. Ať už s přáteli vymyslíte novou naučnou stezku kolem školy, prohlídku své čtvrti, kde upozorníte třeba na nedostatek zeleně, či odstartujete malý komunitní záhon ve veřejném prostoru, určitě by se měl váš projekt klimatické změny týkat, upozorňovat na ni či malým krůčkem přispět k jejímu řešení. 

Nebojte se už v této fázi oslovit místního starostu, vedoucího zájmového kroužku nebo třeba lokální firmu, kavárnu či prodejnu farmářských potravin s žádostí o pomoc, o poskytnutí prostoru či rady. Výsledný projekt musí být otevřený každému. Čím více díky projektu propojíte místní komunitu a sousedy, tím větší šanci má váš projekt na úspěšně získaný grant.

Cílem je vymyslet projekt, který bude místní komunitě skutečně užitečný. Poptejte se předem místních na to, co potřebují, co je v okolí trápí, co by chtěli změnit.

Promyslete také, jak budete projekt propagovat mezi sousedy, na sociálních sítích či v místních radničních novinách.

Plán sepište do tohoto formuláře.

2. Sestavte rozpočet projektu

Rozepište náklady, na které plánujete čerpat příspěvek z projektu 1Planet4All. Náklady musí přímo souviset s realizací komunitního projektu a aktivitami (hlavními výstupy) uvedenými v Plánu komunitního projektu. 

Maximální výše jednorázové podpory, o kterou lze žádat, je 8 000 Kč.

Na co lze finance čerpat? Prostředky je možné čerpat na materiál, služby, odměny externím lektorům a odborníkům, fotografa, filmování, grafiku, tisk atp. Naopak, nelze je využít k vyplacení odměn realizačnímu týmu, ten funguje na dobrovolnické bázi.

Pozn. Nevyužité finance je skupina povinna vrátit poskytovali grantu.

Vyplňte tento rozpočtový formulář a přiložte ho k projektu.

3. Zašlete projekt a rozpočet ke schválení

Plánu komunitního projektu i s přiloženým rozpočtem pošlete elektronicky organizátorům projektu k jednomu z následujících dní:

30. 11. 2021, 31. 1. 2022, 31. 3. 2022, 31. 5. 2022, 31. 7. 2022, 31. 9. 2022

na adresu: magdalena.firtova@clovekvtisni.cz

Do poloviny následujícího měsíce od doručení plánu vám pošleme komentáře k zapracování a do konce měsíce získáte finální rozhodnutí, zda bude váš projekt podpořen. 

Pustit se do realizace projektu tak můžete nejpozději měsíc po uzávěrce, ke které jste projekt podali. 

4. Podepište smlouvu – a směle do projektu!

Realizace projektu může začít po podpisu smlouvy, poté také obdržíte schválenou finanční částku. Smlouvu musí podepsat člen skupiny či jiný zástupce spojený s projektem starší 18 let.

Váš projekt na ochranu klimatu musí být realizován nejpozději do 30. 11. 2022 v takové podobě, v jaké byl Člověkem v tísni schválen.

Pozn. Při propagaci projektu (články, plakáty, atd.) je nutné vždy uvést logo projektu 1Planet4All, logo EU a větu „Finančně podpořeno z prostředků EU“.

5. Na konci projektu sepíšete závěrečnou zprávu

Závěrečná zprávu nejpozději měsíc po plánovaném ukončení projektu zašlete organizátorům, včetně fotografií a vyúčtování. Připravíte:

  • kopie či originály všech zveřejněných propagačních materiálů či mediálních ohlasů, vždy s uvedením loga EU a projektu 1Planet4All,
  • alespoň 5 fotek v dobré kvalitě, printscreeny z online akce nebo záznam akce (neopomeňte, že je třeba získat souhlasy s pořizováním foto/video záznamu od návštěvníků),
  • přehled o využití finančních prostředků a kopie dokladů. 

Pozn. Formulář závěrečné zprávy obdrží následně všechny týmy, které získají podporu.

Stáhněte si leták s podmínkami, jak získat mini-grant:Inspiruj se minulými projekty:

V minulosti v rámci programu 1Planet4All studenti Frýdlantského gymnázia spustili například akci „Najdi změnu“, kde si návštěvníci na několika stanovištích v okolí Frýdlantu vyslechli fakta a informace o klimatické změně a vyzkoušeli si ekologičtější alternativy předmětů denního užití. Tím se dozvěděli, jak sami za sebe snížit uhlíkovou stopu a jak změnit svůj postoj ke klimatické změně.

Přečtěte si další inspirující příběhy:


PŘIHLÁŠKY A FORMULÁŘE:

Přihláška – Plán projektu ke stažení:


Rozpočtový formulář ke stažení:


Loga ke stažení:


Termíny:

Plán projektu a rozpočtový formulář pošlete do 30. 11. 2021, nebo 31. 1. 2022, nebo 31. 3. 2022, nebo 31. 5. 2022, nebo 31. 7. 2022, nebo 31. 9. 2022 na adresu magdalena.firtova@clovekvtisni.cz


Kontakt:

Nevíte si s něčím rady, něco je vám nejasné? Kontaktujte:


Autor: Varianty

Související články