Naše vize a hodnoty

Publikováno: 8. 6. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Etiopie
© Foto: Tereza Hronová
Snažíme se smysluplně, efektivně a udržitelně pomáhat lidem v krizových a rozvojových oblastech světa.

Naší vizí je svět, ve kterém lidé svobodně rozhodují o svých životech, svět, ve kterém lidé nejsou omezení nesvobodnou společností, chudobou, nevzdělaností nebo diskriminací.

Co děláme?

Pomáháme lidem strádajícím v důsledku katastrof a válečných konfliktů, podporujeme boj s chudobou a nevzdělaností, místní rozvoj, občanskou společnost a principy dobrého vládnutí. Pomáháme lidem prosazovat své svobody a potlačovat diskriminaci, prosazujeme principy lidských práv a svobod a stavíme se za šetrný přístup k životnímu prostředí. Zároveň se konstruktivně podílíme na vývoji České republiky a měnící se Evropy a prosazujeme myšlenku lidské solidarity a spoluzodpovědnosti na celospolečenské úrovni.


Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Jaké jsou naše hodnoty?

Svoboda a demokracie – Věříme, že participativní demokracie a svobodné prostředí, umožňují lidem naplňovat vizi, o kterou usilujeme. Proto tyto hodnoty v rámci naší práce uplatňujeme a podporujeme iniciativy, které je prosazují.

Nestrannost a neutralita – Pomoc není poskytována na základě rasové, náboženské nebo národnostní příslušnosti, ale na základě potřeb a možnosti efektivně pomáhat. Naše činnost není řízena zájmy jiné instituce a neakceptujeme, aby sloužila vojenským, politickým ani náboženským cílům. Hlásíme se k dodržování mezinárodního dokumentu The Code of Conduct, který některé z těchto principů dále rozvádí.

Zodpovědnost a transparentnost – Hlásíme se k výsledkům své práce, při které klademe důraz především na kvalitu. O své činnosti pravdivě informujeme a zodpovídáme se jak donátorům, tak příjemcům pomoci.

Respekt – K jiným kulturám přistupujeme s pokorou a respektem. Snažíme se podporovat místní iniciativy. Nepřicházíme s hotovými řešeními, pro plánování naší činnosti je nejdůležitější znalost místních potřeb.

Efektivita, kvalita a kreativita – Snažíme se o pragmatický přístup, dosahování maximální efektivity a hledání nejlepšího poměru kvality a ceny, hledání inovativních a kreativních řešení. Kvalita výsledků je důležitější než jejich kvantita. Hlásíme se k minimálním standardům humanitární pomoci definovanými v rámci projektu Sphere a ke kodexu efektivnosti českého Fóra pro rozvojovou spolupráci.

Partnerství a koordinace – Konstruktivně spolupracujeme s místními obyvateli, komunitami a úřady (pokud pracují v zájmu obyvatel) a identifikace potřeb probíhá zejména na základě konzultací s místními aktéry. Snažíme se o posilování místních kapacit a v co největší míře využíváme místní zdroje.

Étos – Naši identitu tvoří zejména naši zaměstnanci, proto hledáme lidi silně motivované, schopné a kreativní, kteří se identifikují s našimi hodnotami. Podporujeme profesní růst zaměstnanců. Jejich zdraví a bezpečnost je pro nás základní prioritou. Hlásíme se k principům definovaným v rámci iniciativy People in Aid.

Nediskriminace – ČvT odmítá tolerovat přímou či nepřímou diskriminaci vůči jakýmkoliv osobám na základě jejich etnicity, náboženství, věku, pohlaví, zdravotního stavu či podobných měřítek. Zásadami nediskriminace se ČvT řídí zejména při výběru příjemců pomoci a ve vztahu k vlastním zaměstnancům.

Čím se řídíme?

Celkové působení sekce se řídí strategickým plánem - Relief and Development Department Strategy, který klade důraz vybrané oblasti naší práce. Jednotlivé etablované mise potom mají vlastní strategické plány, které nám pomáhají určovat priority a měřit dlouhodobé výsledky našeho působení. Podrobné informace o naší činnosti nalezenete také v našich výročních zprávách.

Autor: ČvT

Související články