Naši klienti slaví ve zkouškách na střední velký úspěch!

Publikováno: 3. 6. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Naši klienti slaví ve zkouškách na střední velký úspěch!
© Foto: Člověk v tísni

Počet klientů, kteří byli přijati na střední školy s maturitou, se oproti předchozím letům výrazně zvýšil. Z dětí, které se účastnily přípravných kurzů a dalšího doučování, úspěšně složila přijímací zkoušky víc než polovina. V některých případech přijímací řízení není ještě ukončeno, nebo se čeká na výsledek odvolání. Velký dík patří firmě To-das.cz, profesorům University Jana Evangelisty Purkyně, pracovníkům a dobrovolníkům Člověka v tísni.

Anička je v pěstounské péči u svých prarodičů. Sama se donedávna starala o dva mladší sourozence, tatínek zemřel a maminka má jiné zájmy. Devátá třída proto pro ni byla náročná, toužila se dostat na pedagogickou školu a stát se učitelkou. Petr žije ve vyloučené lokalitě s matkou, babičkou a dvěma mladšími sourozenci. Maminka střídá nízkopříjmová zaměstnání, otec je ve vězení. Pro sebe si představuje lepší život, velmi mu proto záleží na studiu střední školy a uvažuje i o vysoké.

To jsou dva z příběhů dětí, které se letos také hlásily na střední školy. Uspět u přijímacích zkoušek na obory s maturitou není snadné. V posledních letech dětem komplikuje situaci síla ročníků, zájem často i několikanásobně převyšuje nabídku. Podpora rodiny a možnost se účastnit přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, případně dalšího doučování jsou v maratonu deváté třídy klíčové.

„Děti mívají ze zkoušek velké obavy"

Podpora rodiny našich klientů bývá v tomto směru nedostatečná a přípravné kurzy si většinou nemohou z finančních důvodů dovolit. Za takových podmínek je fakt velmi obtížné uspět,“ vysvětluje metodička programu kariérní poradenství Člověka v tísni Rut Veselá s tím, že děti z těchto rodin tak mnohdy zbytečně přicházejí o šanci dosáhnout vyššího vzdělání.

Testy u přijímacích zkoušek bývají poměrně náročné. „Úroveň znalostí uchazeče proto musí být vysoko. Děti mívají ze zkoušek velké obavy,“ konstatuje Kristýna Isabella Nová, kariérní poradkyně ústecké pobočky Člověka v tísni. Organizace proto svým klientům nabízí možnost skupinového i individuálního doučování.

Udělat si přijímačky nanečisto

Podporu pro tyto děti nově zefektivnila firma To-das.cz nabídkou neomezeného počtu vstupů na přijímačky nanečisto. „S nabídkou jsme oslovili naše klienty, jejichž rodiny jsou ve složité socioekonomické situaci. Jsou často nízko vzdělaní, mnohdy ani nevidí ve vzdělávání svých dětí větší smysl. Sami jim neumí s přípravou na přijímací zkoušky pomoci. To výrazně snižuje šance jejich dětí na úspěšné absolvování přijímacího řízení,“ popisuje Rut Veselá.

„Přijímačky nanečisto mi daly lepší pocit, že jsem připraven. U zkoušek jsem pak byl v menším stresu, protože jsem už věděl, co mě čeká. Největší radost mi udělal získaný počet bodů, který byl mým osobním rekordem. Zajistil mi, že mě přijali na školu, kterou jsme si vybral a bude mě bavit,“ reagoval po přijímacích zkouškách jeden z klientů.

Do spolupráce se zapojilo 19 klientů: 11 z Člověka v tísni z poboček Praha, Ústí nad Labem, Beroun, Kladno, Chomutov a Liberec a 8 z partnerských organizací: Charita Česká Lípa, Diakonie Západ, Ponton, Tady a teď z Plzně, IQ Roma servis z Brna.

„Vypadá to nadějně"

Do přípravy na přijímací zkoušky s Člověkem v tísni se zapojily například dvě žákyně ústecké Základní školy Předlice. „Spolupráci jsme zahájili na doporučení výchovné poradkyně a obě děvčata se na školu dostala,“ dělí se o radost Kristýna Isabella Nová. „Společně s dobrovolníky jsem doučovala celkem osm zájemců o nástavbová studia a studia maturitních oborů a sedm z nich bylo hned přijato. Když jsme přípravu zahajovali, děti měly jak v matematice, tak i češtině velké mezery. Přicházeli jsme na to, že některou látku učitelé ani nestačili ve školách probrat. Museli jsme začít od úplných základů. Za úspěch vděčíme také dobrovolníkům-doučovatelům, například profesorům z University Jana Evangelisty Purkyně,“ uzavírá Kristýna Isabella Nová.

úvodní foto: klienti programu kariérní poradenství Člověka v tísni (autor: ČvT)

Autor: Eva Kroupová

Související články