O skok dále v Plzeňském kraji

Publikováno: 21. 9. 2023 Doba čtení: 2 minuty
O skok dále v Plzeňském kraji
© Foto: Individuální doučování, foto: ČvT

Devítiletý Petr žije jen s tátou a starší sestrou. Matka je opustila. Otec, zůstal na obživu, domácnost i přípravu dětí do školy úplně sám. S posledním zmiňovaným jim nyní pomáhá pracovnice podpory vzdělávání plzeňské pobočky Člověka v tísni Michaela. S třeťákem Péťou cvičí hlavně čtení a psaní, s tatínkem, jak děti může sám lépe podpořit v mimoškolní přípravě. Společně pracují také na lepší komunikaci se školou, Michaela rodině pomáhala také s přestupem Petra do školy v místě bydliště.

To jeden z příkladů podpory rodin, kterou nám umožňuje projekt s názvem SKOK, podpořený finančními zdroji Evropské unie. Pracovníkům a pracovnicím Člověka v tísni v Plzeňském kraji umožní do roku 2025 podpořit desítky podobných rodin s dětmi, jejichž vývoj, vzdělávání a dospívání je ohroženo mnoha faktory souvisejícími s jejich sociálním a životním zázemím.

V rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby podpora vzdělávání budeme usilovat o komplexní podporu rodin, které se potýkají s problémy s bydlením, financemi, zaměstnáním, ale také s výchovou a vzděláváním svých dětí.

Socioekonomické znevýhodnění rodin silně dopadá na nejvíce ohrožené skupiny, mezi něž patří právě děti a mladiství, kteří v těchto rodinách vyrůstají. Jejich sociokulturní prostředí se mnohdy vyznačuje nížším dosaženým vzděláním rodičů, ekonomickou neaktivitou členů domácnosti, chudobou a vyloučením z běžných společenských vztahů i způsobů života. Takové prostředí dětem často nedokáže poskytnout adekvátní podmínky, ani dostatek podnětů pro všestranný rozvoj a pro úspěch ve formálním i neformálním vzdělávání. Vzdělávání a rozvoj dětí nebývají v životě rodiny prioritou.

Dítě pocházející ze sociálně vyloučeného prostředí, kde se mu nedostává dostatečné podpory ve vzdělávání, následně selhává i ve vzdělávacím systému. Ten se sám stále teprve učí pracovat s vyrovnáváním šancí na úspěšné dokončení základního školy a pokračování ve vzdělávací dráze u dětí z těchto rodin, tj. rodin, které jim nedokáží dát dostatečnou podporu.

Pokud mladiství nedokončí základní docházku nebo po ukončení základní docházky nepokračují ve své vzdělávací dráze, evidují se předčasně jako nekvalifikovaná pracovní síla na úřad práce. Zde následně zůstávají pro svou nulovou nebo velice nízkou kvalifikaci závislí na sociálních dávkách. Tento vzorec se pak dále reprodukuje v generaci jejich dětí, resp. nyní jsou vychováváni rodiči, kteří sami neměli dostatečnou podporu a nezískali tak potřebné kompetence a dovednosti k zajištění rodiny, domácnosti, péče o děti a podpory při jejich výchově a vzdělávání.

Důležitou součástí naší práce bude také usilovat o navázání multidisciplinární spolupráce, a to zejména se školami, orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a dalšími aktéry na poli poskytovatelů sociálních služeb. Tato spolupráce, včetně využívání metod case managementu, by měla vést k vytvoření kvalitní sítě podpory pro ohrožené rodiny a děti.

Věříme, že díky spolupráci s rodinami, dětmi a dalšími institucemi dojde k naplnění stanovených cílů, které povedou ke zlepšení situace.

“Projekt SKOK – Síťování – Komunita – Odpovědnost – Kompetence – Plzeňsko je spolufinancován Evropskou unií”

Podporujeme rodiny s dětmi, školáky i jejich rodiče, na Rokycansku, Nýřansku, Tachovsku, Stříbrsku, Domažličku a Klatovsku.
Autor: Miroslava Haplová

Související články