SKOK - SÍŤOVÁNÍ - KOMUNITA - ODPOVĚDNOST - KOMPETENCE – PLZEŇSKO

Publikováno: 7. 6. 2023 Doba čtení: 3 minuty
SKOK - SÍŤOVÁNÍ - KOMUNITA - ODPOVĚDNOST - KOMPETENCE – PLZEŇSKO
© Foto: archiv

Záměrem projektu je snížení počtu ohrožených dětí a mládeže v Plzeňském kraji. Rodičům budou poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dětem a mladistvým poradenství pro zvýšení úspěchu ve vzdělávání. Zároveň dojde k posílení interdisciplinární spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD.

Název projektu CZ: SKOK - Síťování - Komunita - Odpovědnost - Kompetence - Plzeňsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000165

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

Záměr je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb v Plzeňském kraji (viz https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/Documents/Index/15). Podle klíčových strategických dokumentů je na území Plzeňska nízká dostupnost služby SAS a služeb podporujících sociálně znevýhodněné rodiny v procesu vzdělávání. Stálým problémem je nedostatečná praktická podpora a pomoc při začleňování dětí s komplexními potřebami do škol; rodiny s dětmi v bytové nouzi žijící na ubytovnách. Mezi slabé stránky je zařazena i nejistota financování služeb ze strany Kraje.

Situace socioekonomicky znevýhodněných rodin, která silně dopadá na děti a mladistvé jakožto jedny z nejvíce ohrožených skupin, se v letech 2020–2022 výrazně zhoršila vlivem souběžných krizí. Zdravotní krize spojená s pandemií COVID-19 zasáhla mnoho rodin například ztrátou zaměstnání a vysoká inflace spolu se skokovým růstem cen energií citelně zasáhla rodinné rozpočty. Projekt zajistí kapacitu služby SAS, která je zařazena do rozvojové sítě a na jejíž financování Kraji nezbývají prostředky, a terénní podporu dětí a rodin ve vzdělávání, která je dlouhodobě systémově podhodnocená.

Projekt mimo jiné přispívá k řešení problému předčasných odchodů ze vzdělávání, kdy počet žáků s nedokončeným vzděláním v posledních letech roste. Odchody přitom přispívají k reprodukci chudoby a sociálního znevýhodnění, nezaměstnanosti.

Sociálně-kulturní prostředí dětí z CS projektu se vyznačuje obvykle nízkým dosaženým vzděláním rodičů, ekonomickou neaktivitou členů domácnosti, chudobou a vyloučením z běžných společenských vztahů i způsobů života. Takové prostředí dětem často nedokáže poskytnout adekvátní podmínky ani dostatek podnětů pro všeobecný rozvoj a pro úspěch ve formálním i neformálním vzdělávání. Vzdělávání a rozvoj dětí často nejsou v životě rodiny prioritou. Děti žijící v prostředí sociálního znevýhodnění a bytové nouze mají 2,1krát až 2,6krát vyšší šanci, že budou trpět problémy ve škole.

Co je cílem projektu?

Projekt směřuje ke snížení počtu ohrožených dětí a mládeže na území Plzeňského kraje skrze následující dílčí cíle:

1. V rámci sociálně aktivizační služby podpořit 30 rodin s dětmi.

2. Snížit riziko předčasného odchodu ze vzdělávání a posílit klíčové kompetence minimálně 145 osob (ohrožené děti a mladiství a pečující osoby/rodiče)

3. Udržet a posílit koordinaci a frekvenci spolupráce s klíčovými institucemi v dané oblasti, zejména s OSPOD a školami.

O průběhu poskytování služeb jsou vedeny individuální záznamy v databázi Arum. Jejich součástí je stanovení konkrétních cílů každého uživatele a výstupů spolupráce, s využitím kritérií SMART, včetně jejich průběžného a konečného zhodnocení. Vyhodnocení těchto cílů, tzv. úspěšnosti zakázek, bude součástí závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Celkem bude v projektu podpořeno 175 osob, z toho 50 osob z CS získá nadbagatelní podporu a125 osob z CS získá bagatelní podporu

Autor: čvt

Související články