Rodinné poradenství

Plzeňský kraj: Rodinné poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Posláním rodinného poradenství je vyhledávání rodin s dětmi, které se nacházejí v obtížné sociální situaci, což je vylučuje z běžné společnosti. Taková situace má negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Snažíme se klienty motivovat a poskytujeme sociální pomoc a poradenství. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat.

Základem rodinného poradenství jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem této sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Primárně chceme zastavit zhoršování sociální situace rodiny, poté se snažíme přispět k zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny. Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházejí v situaci, která se vyznačuje některým(i) z těchto znaků:

  • obtíže při výchově a péči o děti,
  • snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny,
  • potíže s hospodařením, s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti,
  • problémy spojené se školní docházkou dětí,
  • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …).
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pracovníci docházejí též do bydliště klientů v předem domluveném čase. Služba je poskytována v době od 8 do 16.00 hod. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kapacita: max. 10 klientů na 1 pracovníka, věk: 18 a více let

Službu poskytujeme na těchto adresách:

Náměstí míru 40, Domažlice

Vídeňská 9/4, Klatovy

Benešova třída 77, Nýřany

Svaz bojovníků za svobodu 68, Rokycany

Mánesova 1522, StříbroCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme