Oddlužení za peníze? Nekalá praxe pokračuje!

Publikováno: 5. 4. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Oddlužení za peníze? Nekalá praxe pokračuje!
© Jiří Janko

Bez ohledu na chystanou novelu Insolvenčního zákona, bych se chtěl v tomto článku věnovat novele již platné, která vešla v účinnost k 1. 7. 2017. Ta přinesla několik změn v insolvenčním řízení, které se týkají také oddlužení (tedy využívané formy řešení úpadku neboli osobního bankrotu). Změnou, kterou chci v tomto článku zdůraznit, je fakt, že si běžní lidé nemohou podávat návrhy sami za sebe.

Cílem výše uvedené změny bylo zamezit celé řadě pochybných firem, organizací i jednotlivců poskytovat služby spojené s oddlužením. V jejich podání bývala asistence s oddlužením nejen předražená, ale také nedostatečně či vysloveně nesprávně provedená. U mnoha dlužníků tak nejen že nedošlo k vyřešení jejich situace, ale vznikl jim další dluh! A mnohé z těchto subjektů se pokoušejí své nekalé podnikání provozovat i nadále!

Insolvenční zákon po novele stanovuje konkrétní podmínky, které musí každý, kdo za peníze pomáhá s oddlužením, splňovat a stanovuje také konkrétní částky, které si mohou příslušné subjekty účtovat. Subjekty, které mají dle § 390a Insolvenčního zákona oprávnění služby spojené s oddlužením (včetně sepsání a podání návrhu na oddlužení) poskytovat za finanční odměnu, jsou pouze: advokát, notář, soudní exekutor a insolvenční správce. Konkrétní částky, které mohou být legálně zaplaceny, jsou maximálně: 4.000 Kč (s DPH: 4.840 Kč) v případě oddlužení jednotlivce a 6.000 Kč (s DPH: 7.260 Kč) v případě oddlužení manželů. Tyto částky má konkrétní subjekt právo získat pouze v průběhu oddlužení v plné výši – ne předem.

Vyšší částky není nikdo povinen akceptovat a je zcela nelegální vyšší finanční odměny (navíc často tzv. na ruku) na dlužnících požadovat. Za takovéto jednání hrozí příslušným subjektům kromě jiného pokuty až do výše 500.000 Kč.

Jakožto dluhový poradce se potkávám s lidmi, kteří musí zcela zbytečně řešit různé komplikace: např. špatně napsaný návrh na oddlužení, nedoložené povinné přílohy nebo podání návrhu na oddlužení v situaci, kdy dlužník nesplní podmínky oddlužení. Tyto situace mívají za následek i zrušení insolvenčního návrhu a následný konkurz. To může vést ke vzniku dalšího mnoha tisícového dluhu jako důsledku jednání nesolidních subjektů.

Člověk v tísni, o. p. s. však patří k organizacím, které mohou i nadále poskytovat poradenství a asistenci v insolvenčním řízení a za své klienty také insolvenční návrhy podávat. Tyto služby poskytuje Člověk v tísni zcela bezplatně všem lidem v tíživé sociální situaci.

V Karlových Varech jsou tyto služby poskytovány především v rámci Odborného sociálního poradenství, které je financováno z dotací Karlovarského kraje a Magistrátu města Karlovy Vary, a to na adrese: Blahoslavova 18/5, 360 01 Karlovy Vary. Je vhodné se na konzultaci objednat předem na tel. čísle: 777 499 477, kde je možné se individuálně dohodnout.

Výzva na závěr: jelikož považujeme pokračující praxi výše zmíněných subjektů za skutečně nemorální a nezákonnou, chci vyzvat každého, kdo má po datu 1. 7. 2017 s podobnými praktikami zkušenost, aby se obrátil na organizaci Člověk v tísni, o. p. s., která věc zmapuje a předá ji k dalšímu řešení nebo aby se přímo obrátil s podnětem na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Předem všem děkuji za případnou iniciativu.

Autor: Jiří Janko, Dluhový poradce

Související články