Olomouc

Olomoucká kancelář vznikla v roce 2009, kdy jsme začali pracovat s klienty v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Postupně jsme nabídku našich služeb rozšířili. Pracujeme jak přímo v Olomouci, tak dojíždíme za klienty do všech obcí v ORP Olomouc, ORP Litovel a ORP Uničov.

V současnosti na Olomoucku nabízíme své služby jak dětem, tak i dospělým. Pro děti školou povinné je určeno individuální doučování. V rámci pomoci dospělým nabízíme individuální a rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy.

Pracovníci olomoucké kanceláře spolupracují s nejrůznějšími partnery, kteří mohou přispět k pozitivním změnám v životech našich klientů. Pro ty, kteří pracují s rodinami, je to nejčastěji oddělení sociálně právní ochrany dětí. Partnerem v práci s lidmi s trestní minulostí je Probační a mediační služba nebo kurátoři. V případech, kdy ve spolupráci s klientem potřebujeme specifickou odbornost, se obracíme na jiné nevládní organizace, například olomoucké P-centrum, Podané ruce nebo Bílý kruh bezpečí.

V olomoucké kanceláři funguje od roku 2011 také Mobilní tým, který úzce spolupracuje s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. V počátcích působení se sestával ze dvou zkušených sociálních pracovníků, kteří byli v případě potřeby schopni začít rychle poskytovat podporu klientům v nové lokalitě, nebo v lokalitě, kde se nečekaně změnila situace. V současné podobě Mobilní tým monitoruje postupně jednotlivá ORP kraje, konkrétně se zaměřuje na stávající síť služeb sociální prevence. Z jejich zpráv vyplývají doporučení pro zřízení či rozšíření služeb v konkrétních oblastech.

Otevírací doba je od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:30. Konzultační hodiny bez objednání jsou ve čtvrtek od 8:00 do 12:00.

Adresa kanceláře:
Člověk v tísni, o.p.s.
Litovelská 14
779 00, Olomouc

Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde.

Autor: ČvT