Naše služby poskytované v Olomouci

Publikováno: 1. 1. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Olomouc
© Foto: ČvT archiv

Olomoucká kancelář vznikla v roce 2009, kdy jsme začali pracovat s klienty v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Postupně jsme nabídku našich služeb rozšířili. Pracujeme jak přímo v Olomouci, tak dojíždíme za klienty do všech obcí v ORP Olomouc, ORP Litovel a ORP Uničov.

V současnosti na Olomoucku nabízíme své služby jak dětem, tak i dospělým. Pro děti školou povinné je určeno individuální doučování. V rámci pomoci dospělým nabízíme individuální a rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy.


SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME V OLOMOUCI


TERÉNNÍ PROGRAMY

Ve službě TP pracujeme převážně s jednotlivci v obtížné životní (sociální) situaci z ORP Olomouc. V této službě je častá poptávka po řešení dluhů formou insolvence. Další oblasti tvoří řešení bydlení, dávek, zdravotní péče a práce.

Největší poptávka občanů je v oblasti bydlení, jeho hledání či řešení jeho možného ohrožení v důsledku ztráty příjmů.


Kontakty na pracovníky:


DLUHOVÉ PORADENSTVÍ (DP)

Naší další, hojně využívanou službou, je dluhové poradenství. 

Obracejí se na nás lidé i mimo naši běžnou cílovou skupinu. Jde o živnostníky či firmy, které po vládních změnách neví, jak mají postupovat v případě srážek ze mzdy. Mimo tuto skupinu se na nás běžně obrací občané s žádostí o radu a pomoc v oblasti exekucí, komplikované dluhové situaci kdy nezvládají splácet své závazky a s insolvencí.


Kontakty na pracovníky:
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ (PV), PORADENSTVÍ MLADISTVÝM (POMA)

Služba podpora vzdělávání (PV) je zaměřena na podporu vzdělávání dětí a pomoc a poradenství jejich rodičům. Cílovou skupinou jsou děti a dospívající z rodin, které se nachází v obtížné životní situaci a školáci, kteří zaostávají ve vzdělávání ve srovnání s ostatními vrstevníky. Individuální doučování probíhá v domácím prostředí pracovníkem, nebo proškoleným dobrovolníkem.

Základním posláním služby poradenství mladistvým (POMA) je prodloužení vzdělávání nad rámec povinné školní docházky, pomoc s výběrem vhodné profese, podpora při získávání potřebné kvalifikace a dovedností, ale také prevence vzniku a rozvoje sociálně patologického chování.

Kontakty na pracovníky:
RESOCIALIZAČNÍ PROGRAMY

Posláním resocializačních programů je sociální začlenění osob, které se dopustily protiprávního jednání, nebo závažného porušení společenských norem. Aktuálně nabízíme programy jak pro dospělé, tak mladistvé. Věnujeme si i tématu zadlužení a práci s impulsivním jednáním.

Kontakty na pracovníky:KOMUNITNÍ CENTRUM KLUB

Komunitní centrum Klub pro setkávání, sdílení, realizaci různorodých aktivit, vzájemnou podporu a propojení různých kultur v Olomouci.

Kontakty na pracovníky:

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

  • Otevírací doba je od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:30. 
  • Konzultační hodiny bez objednání jsou ve čtvrtek od 8:00 do 12:00.
Adresa kanceláře:
Člověk v tísni, o.p.s.
Litovelská 14
779 00, Olomouc


PARTNEŘI

Pracovníci olomoucké kanceláře spolupracují s nejrůznějšími partnery, kteří mohou přispět k pozitivním změnám v životech našich klientů. Pro ty, kteří pracují s rodinami, je to nejčastěji oddělení sociálně právní ochrany dětí. Partnerem v práci s lidmi s trestní minulostí je Probační a mediační služba nebo kurátoři. V případech, kdy ve spolupráci s klientem potřebujeme specifickou odbornost, se obracíme na jiné nevládní organizace, například olomoucké P-centrum, Podané ruce nebo Bílý kruh bezpečí.


Kontakt na koordinátorku sociálních služeb v Olomouci

Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátelAutor: ČvT

Související články