Otevřený klub není jen místnost

Publikováno: 6. 9. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Otevřený klub není jen místnost
© Foto: Michaela Pěchotová

Otevřený klub je jednou ze služeb registrovaných jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Navštěvují jej mladí lidé ve věku od 15 do 26 let, kteří mnohdy přicházejí z prostředí, ve kterém chybí pozitivní vzory jak v rodině, tak třeba i mezi vrstevníky. Nedostává se jim potřebné podpory, často pociťují nudu, jsou pasivní a bez zdravého sebevědomí.

Nejen zmiňované aspektů, ale i jiné vedou k tomu, že jsou tito mladí lidé dnes a denně ohroženi takzvaným „životem na ulici“, především kriminalitou, zneužíváním drog a spoustou dalších negativních důsledků. Vytváří se tak nebezpečný, začarovaný kruh, ze kterého je velmi těžké vystoupit.

A proto je tady naše služba, která těmto lidem nabízí bezpečný prostor. V Otevřeném klubu mohou klienti smysluplně trávit svůj volný čas a oddechnout si od každodenní rutiny na sídlišti. Za pomoci a podpory pracovníků klubu se zde mohou seberealizovat v různých oblastech svého života. Cílem služby je klienty podpořit, pomoci jim dosáhnout pozitivní změny v životě a hlavně je motivovat, aby o změnu měli sami zájem. Pracovníci klientům nabízejí podporu ve vzdělávání nebo výběru vhodného budoucího povolání a při zvládání různých obtížných životních situacích. Poskytují jim informace, vedoucí ke snižování rizik, které dnešní mládež bezprostředně ohrožují.

Naše služba je bezplatná, založená na respektování lidských práv a jednotném přístupu. Vítán je v klubu každý, kdo cítí, že potřebuje nebo chce aktivně měnit svůj život a přístup k němu.

Autor: Adéla Kaslová, Pracovnice Nízkoprahového klubu pro děti a mládež

Související články