Bílina nízkoprah

Bílina: Nízkoprahové kluby

© Foto: Archiv ČvT

Posláním nízkoprahových klubů je podpora dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pomáháme dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnou školu, zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami.

Nabízíme prostor, kde mohou trávit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit, nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.

Program klubů je ovlivněn věkem těch, kteří je navštěvují. Podporujeme děti a mladé lidi podporují při plnění školních povinností, učíme je novým dovednostem a návykům, které budou moci v budoucnu samostatně použít. Snažíme se působit preventivně, poskytujeme informace, které slouží ke snížení rizik souvisejících s potenciálně ohrožujícím způsobem života. V případě potřeby pomáháme zvládat obtížné životní situace.

V Bílině fungují dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež:

eNCéčko (6 - 13 LET)

Adresa: Teplická 918, 418 01 Bílina

Kapacita:  maximální okamžitá kapacita je 40 dětí ve věku 6 - 13 let

Prázdninová otevírací doba:

Pondělí   12 - 16 h

Úterý       12 - 16 h

Středa     12 - 16 h

Čtvrtek    12 - 16 h

Pátek       12 - 16 h (čas vyhrazený na individuální konzultace) 

Otevřený klub (14 - 26 let)

Adresa: Teplická 918, 418 01 Bílina

Kapacita: maximální okamžitá kapacita je 45 mladých lidí ve věku 14 - 26 let

Prázdninová otevírací doba:

Pondělí   10 - 11 h (konzultace) 12 - 16 h (klub)

Úterý       10 - 11 h (konzultace) 12 - 16 h (klub)

Středa     10 - 12 h (dopolední klub) 13 - 18 h (klub)

Čtvrtek    10 - 11 h (konzultace) 12 - 16 h (klub)

Pátek       10 - 12 h a 13 - 16 h (čas vyhrazený na individuální konzultace)


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme