Podívejte se na záznamy z konference S asistenty k lepší škole!

Publikováno: 12. 11. 2020 Doba čtení: 2 minuty
Podívejte se na záznamy z konference S asistenty k lepší škole!
© varianty

Jaké jsou dopady distanční výuky na žáky ohrožené sociálním vyloučením? Jakou roli během uzavření škol hrají asistenti pedagoga a jak jsou na tom ve Velké Británii? To vše se dozvíte z vystoupení řečníků na online konferenci S asistenty k lepší škole, která proběhla 20. října.

Michaela Kučerová pracuje jako metodička vzdělávání v Programech sociální integrace a v příspěvku se věnovala dopadům distanční výuky na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a tomu, jak současné zkušenosti využít v budoucnosti. 

Na začátku chaos, zajišťování techniky a konektivity  a možnosti vzdělávání na dálku. Poslechněte si, s čím se potýkaly a potýkají rodiny ohrožené sociálním vyloučením během koronavirové krize a distančního vzdělávání.

Podívejte se na její příspěvek s názvem: Dopady distanční výuky na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkušenosti pro budoucnost

Alexandra Petrů ze vzdělávacího programu Varianty představila první závěry online šetření, kterého se zúčastnilo na 800 asistentek a asistentů pedagoga. Z výzkumného šetření například vyplynulo, že 57 % všech asistentů pedagoga se věnovalo podpoře žáků při plnění distančně zadaných úkolů a podporovalo pedagoga při přípravě výukových materiálů a 30 % se během uzavření škol věnovalo žákům, kteří neměli přístup na internet. Udržovali s žáky aktivní telefonický kontakt a distribuovali do poštovních schránek potřebné výukové materiály. Při návratu do škol v květnu a červnu nahrazovali asistenti často práci učitelů a více než polovina z nich učila. 

Podívejte se na celý příspěvek Alexandry Petrů na téma: Představení výsledků šetření mezi asistenty pedagoga k jejich roli během uzavření škol a návratů žáků do škol

Na konferenci jsme přivítali zahraničního hosta, výzkumného pracovníka Roba Webstera, který se dlouhodobě věnuje roli asistentů pedagoga v rámci školského systému ve Velké Británii. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem s touto podpůrnou pozicí v britském školství, přinesl jeho příspěvek nový úhel pohledu a poukázal na limity, pokud se role asistentek a asistentů ve třídě nepropojí dostatečně ve spolupráci s učiteli.

Podívejte se na jeho příspěvek na téma: Asistenti pedagoga ve Velké Británii a jejich role během uzavření škol

Všechny záznamy z konference S asistenty k lepší škole z 20. října najdete pohromadě ZDE.

Autor: Varianty

Související články