Podpora vzdělávání v Ústí nad Labem

Publikováno: 16. 11. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Podpora vzdělávání v Ústí nad Labem
© ČvT archiv

 Od října letošního roku spolurealizujeme projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“, jehož nositelem je právě město Ústí nad Labem. Hlavním naším přínosem pro projekt je podpora žáků a podpora jejich pedagogů. Podporu žáků budeme realizovat pomocí programu Podpora vzdělávání a obdobného programu Starší kamarád.

 Program Podpory vzdělávání realizujeme v Ústí nad Labem již od roku 2006. Velký počet lidí tísnící se na malém prostoru, neexistence vhodného místa pro učení, časté návštěvy či hluk z okolí, rozporuplné vnímání hodnoty vzdělání ze strany rodičů i jejich často nízké vzdělání - to jsou jen některé z bariér, které brání úspěchu ve vzdělání dětí, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Hlavním úkolem našich vzdělávacích pracovníků a jejich dobrovolníků je udržet děti na běžných základních školách. Jedině tam mohou získat znalosti, které jim v budoucnu umožní uplatnění na pracovním trhu. Dobrovolníci jsou zejména studenti UJEP, budoucí sociální pracovníci a pedagogové, ale do programu se zapojují i zaměstnaní lidé. Ti každý týden 2 hodiny doučují konkrétní děti přímo v rodinách. Pak dochází kromě samotného zvyšování vědomostí u dětí i k tzv. pedagogizaci rodinného prostředí. Rodiče se učí, co znamená učit se, více se zajímají školní záležitosti, dětem se zlepšuje školní prospěch, jsou ve škole celkově úspěšnější, těší se do ní, mají méně omluvených absencí.

 V minulosti jsme Podporu vzdělávání realizovali ve společném projektu se ZŠ Hlavní v Mojžíři a doučujeme i děti ze ZŠ Anežky České. Nově tak budeme službu poskytovat pouze na ZŠ Stříbrníky. V čase letních prázdnin se doučované děti budou moci zapojit do volnočasových a vícedenních zážitkových akcí, které bude ČvT také pořádat.

 Kolegové ze sekce Varianty se budou zaměřovat na rozvoj pedagogů ze tří zmíněných škol v návaznosti na inkluzivní vzdělávání. Budou realizovány např. kurzy konceptuálního vyučování - metoda Grunnlaget a metoda Kikus, kurzy zaměřené na práci s dětmi s ADHD, kurzy na práci s heterogenní skupinou dětí, apod.

 Kdo by se chtěl do programu Podpory vzdělávání zapojit jako dobrovolník, nechť se ozve koordinátorce Kateřině Lickové na katerina.lickova@clovekvtisni.cz nebo na 734 428 393.

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000233 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: Vít Kučera, ředitel pobočky ČvT v Ústí nad Labem

Související články