Doučování Ústí

Ústí nad Labem: Doučování

© Foto: Archiv ČvT

V Ústí nad Labem provozujeme především individuální doučování. V jeho rámci dochází naši dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají probrat potřebnou látku. Skupinové doučování probíhá pouze jako součást programu nízkoprahových klubů.

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především skutečnost, že jejich rodiče mají sami nízké vzdělání, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení školního propadu prospěchu či jeho zlepšení. Snad ještě podstatnější jsou další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Není nutné mít žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné dvě hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, což je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem klidu v domácnosti, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme