Podporujeme etiopské dívky v cestě za vzděláním a plníme jejich sny

Publikováno: 9. 2. 2023 Doba čtení: 3 minuty
CHANGE project
© Foto: PIN, Vyhnálková Jana

Vzdělání je pro etiopské dívky v odlehlých venkovských oblastech velmi vzácné. Stojí jim v cestě mnoho kulturních, sociálních a ekonomických překážek, a když už se jim podaří do školy chodit, mnoho z nich studium předčasně ukončí. Člověk v tísni se snaží prostřednictvím projektu CHANGE podpořit až 25 000 dívek ve věku 10-19 let ve zlepšení jejich studijních výsledků, gramotnosti a matematických znalostí, a zvýšit tak i povědomí o výhodách vzdělávání dívek.

Amina (18 let) je matkou tří dívek a žije se svým manželem v etiopském regionu Afar. Byla jednou ze 43 studentek, které se chtěly zapojit do výuky, když Člověk v tísni (ČvT) díky projektu CHANGE v jejich vesnici v březnu 2022 otevřel vzdělávací centrum. Amina patří k nejnadanějším studentkám, které navštěvují program základů čtení, psaní a matematických dovedností ve vzdělávacím centru Kebirtobolo. Navzdory svým povinnostem v domácnosti, se pravidelně učí a plní domácí úkoly. Amina mimo jiné pomáhá svým spolužačkám s látkou, které nerozumí, a povzbuzuje je v učení. Je také aktivní členkou zdejšího dívčího klubu.

 


"Mám štěstí, protože moji rodiče ani manžel nemají vzdělání, ale podporují mě v tom, abych chodila do školy. Váží si mého vzdělání a pomáhají mi s péčí o děti, zatímco já jsem ve škole. Teď už umím číst a psát a své dcery pošlu do školy, jakmile na to budou mít věk," říká Amina. 

Touží po vzdělání a chtěla by studovat na vysoké škole. Dívky z její vesnice jsou často obětmi škodlivých tradičních praktik. Mezi nejnebezpečnější zvyklosti patří mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se v její vesnici stále praktikuje. Kromě toho jsou stále běžné domluvené sňatky nezletilých dívek. Amina doufá, že se jednou zasadí o změnu: 

"Chci studovat psychologii a podporovat své kamarádky a ženy, které trpí kvůli těmto praktikám."

Vzdělání je stále na prvním místě

Společně s partnerskými organizacemi se nám povedlo vybudovat 129 vzdělávacích center a 25 000 dívek se zapsalo do našich alternativních vzdělávacích programů. Založili jsme 184 školních klubů, které zdůrazňují význam vzdělávání dívek a vytvářejí bezpečný prostor pro diskusi. Dosud jsme finančně podpořili 4 200 rodin, abychom dívkám umožnili pokračovat ve vzdělávání. 

Chodit do školy je obzvláště obtížné pro lidi spostižením. Marta (18 let) by o tom mohla dlouze vyprávět. Má potíže se sluchem, které začaly kvůli infekci vzniklé v obou uších, když jí bylo osm let. Slyší sice mnoho zvuků, ale není schopná na ně reagovat, i proto je pro ni problematické sledovat výuku. Díky projektu CHANGE byla Martě stanovena diagnóza a dostala sluchadlo. Nyní pravidelně navštěvuje vzdělávací centrum a zapojuje se do aktivit se svými spolužáky. 

Ekonomická nezávislost je nedílnou součástí ženské emancipace. Více než 12 000 dívek bude pokračovat ve vzdělávání a absolvuje řemeslné kurzy. Ty jim pomůžou najít zaměstnání a dodají jim sebevědomí.

Zakládáme také 650 svépomocných skupin, kde se budou ženy a dívky moci sdružovat a navzájem podporovat. Svépomocné skupiny pomáhají členkám získat základní podnikatelské dovednosti, nabízejí také psychosociální péči a výdělečné aktivity. Například ženy v kebele Kola Motte společně založily obchod s čajem.Projekt CHANGE (2018-2023) v Etiopii je finančně podpořen Spojeným královstvím prostřednictvím programu Girls' Education Challenge (GEC). Projekt byl spuštěn v roce 2012 a cílem tohoto dvanáctiletého plánu je prostřednictvím kvalitního vzdělávání a učení oslovit nejvíce marginalizované dívky na světě.

Člověk v tísni spolupracuje s organizacemi Concern Worldwide, Welthungerhilfe, Helvetas Swiss Intercooperation, Amref Health Africa Foundation a dvěma etiopskými partnery, FSA a GPDI.Autor: Tereza Hronova

Související články