Děkuji všem, kteří podporují opomíjené dívky, jako jsem já, říká Mulatuwa z Etiopie

Publikováno: 26. 9. 2022 Doba čtení: 3 minuty
CHANGE project beneficiary student. a case story for Mulatuwa
© Foto: Setotaw Girma

Vzdělání otevírá dveře lidem na celém světě a jinak tomu není ani venkově v Etiopii. Tady je zvykem, že děti, především dívky, pomáhají s chodem domácnosti – starají se o sourozence, nosí vodu, připravují jídlo. Právě kvůli povinnostem doma dívky často opustí školu a už nemají možnost se dál vzdělávat. Náš projekt CHANGE podporuje dívky, které si chtějí zajistit lepší budoucnost a vrátit se do školy.

Mulatuwa je dvanáctiletá dívka, která žije se svou rodinou v Gedio Zone Soditi Kebele v Etiopii. Její otec Zelalem Tamiru byl dlouhou dobu jediným živitelem rodiny. Pracoval jako dělník a něco málo do rodinného rozpočtu přispěla i úroda na jejich malém políčku.

Před několika lety ale Zelalem onemocněl a začal ztrácet sluch. Nemohl pracovat, tedy ani nevydělával peníze a rodina musela čelit ztrátě jediného příjmu. V důsledku toho nebyly peníze na zaplacení školních poplatků a Mulatuwa tak neměl jinou možnost než přestat chodit do školy. Na toto těžké období vzpomíná se smutkem.

"Nikdy nezapomenu na to, co jsem cítila, když jsem viděla své kamarády, jak jdou do školy, když já už jsem nemohla. Byla jsem moc smutná a často jsem plakala."

„Neměli jsme dost jídla ani peníze, abychom pokryli výdaje a poslali děti do školy. Mulatuwa je moje čtvrté dítě. Vím, že patřila k nejlepším žákům ve třídě, ale neměli jsem na výběr," rozvzpomínal se její otec Zelalem na dobu, kdy onemocněl.

"V loňském roce jsme intenzivně pracovali s rodinami, církvemi i celou komunitou, abychom přivedli do školy téměř 600 dívek a dívek s handicapem."

Mariam Hordofa je předseda obecní správy Kara Soditi Kebele a člen místní akční skupiny. Mariam poradil rodičům dívky, aby Mulatuwa ve studiu pokračovala a přihlásila se do programu, který ji materiálně podpoří a pomůže ji zajistit studijní pomůcky. Mariam dále vysvětlil, že on a jeho kolegové využívají místa, kde se lidé z vesnice setkávají, jako kostely nebo komunitní sdružení, k tomu, aby je poučili o důležitosti posílat dívky do škol. 

"Ženy a dívky tvoří polovinu populace. Vláda, zainteresované subjekty a programy, jako je třeba projekt CHANGE, usilují o to, aby dívky, i ty s postižením a na okraji společnosti, chodily do školy. Jsme součástí tohoto úsilí a jsme na to hrdí," dodává Mariam.

Dosáhnout snů skzre vzdělání

Abebe Bogale je učitelem na základní škole ve vesnici odkud pochází Mulatuwa. „Mulatuwa je mimořádná studentka. Projekt CHANGE pomohl dívkám jako je ona založit školní dívčí klub, kde mají možnost diskutovat a učí se zde o svých právech. Kromě těchto aktivit projekt podpořil jejich vzdělávání i skrze materiální pomoc,“ dodal. Abebe také zdůraznil, že je potřeba vybudovat i další učebny a toalety, aby se do školy dostalo více dívek.

Mulatuwa se nám svěřila se svými sny: "Jednou bych chtěla být učitelkou v naší vesnici a pomáhat dívkám, které nemohou chodit do školy. Kromě mé rodiny chci také moc poděkovat těm z vás, kteří neúnavně pracují a podporují dívky jako jsem já." 

Organizace Člověk v tísni (PIN) s finanční pomocí britské vlády pracuje na změně života 9500 dívek z opomíjených regionů Státu jižních národů, národností a lidu (SNNPR) v Etiopii.

Autor: Setotaw Tadesse Girma

Související články