Pomoc válečným uprchlíkům

Publikováno: 25. 5. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Pomoc válečným uprchlíkům
© Kateřina Volfová

Od začátku března pomáhá středočeská pobočka Člověka v tísni válečným uprchlíkům, kteří v České republice nalezli útočiště před válkou ve své zemi. Vojenský konflikt byl na Ukrajině rozpoután na konci února 2022.

Zatímco jsme sloužili na příbramském KACPU, kde jsme pomáhali nastartovat výdej humanitární pomoci a základní informační servis, v dalších městech jsme iniciovali koordinaci lokální pomoci a finančně podporovali neziskové organizace, dobrovolnické organizace a další subjekty, které začaly nabízet konkrétní služby a pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny.

Terénní pracovníci pro práci s uprchlíky se domluví česky a zároveň ukrajinsky nebo rusky. 

Samostatný tým, který vznikl pro práci v terénu s ukrajinskými uprchlíky, se zaměřuje na tato témata:

  • humanitární pomoc (oblečení, potraviny, hygiena)
  • sociální poradenství
  • lékařská a psychologická pomoc
  • bydlení
  • práce
  • vzdělávání
  • jazykové kurzy
  • vykořisťování

Pomáhají s vyplňováním formulářů, s komunikací na úřadech, s tlumočením, s doprovody do různých institucí, s orientací v českém systému vzdělávání, dávek, s hledáním zaměstnání a s propojováním na další služby.

Pracovníci docházejí ke konkrétním rodinám, do vytipovaných lokalit nebo do velkokapacitních ubytoven. Spolupracují s ostatními pomáhajícími organizacemi, se zástupci měst a obcí, s úředníky různých institucí, propojují a hledají efektivní řešení konkrétních problémů.

V  Berouně funguje Centrum pomoci pro ukrajinské uprchlíky, kde zajišťujeme poradenství ve všech výše uvedených tématech.

Aktuálně řešíme nejvíce ubytování, kdy Člověk v tísni pomáhá dosáhnout UA uprchlíkům na komerční bydlení. Spousta rodin, především matek samoživitelek, nemá dostatek finančních prostředků na složení kauce. Snažíme se tuto problematiku řešit a kauce u několika vybraných rodin, které s námi dlouhodobě spolupracují, finančně zastřešovat. 

Pomáháme i žákům, kteří  nastoupili do českých škol. Zajišťujeme podporu doučování pro ukrajinské děti.

Jsme schopni zapůjčit i notebooky pro online vzdělávání, které u některých dětí probíhá vzdáleně z Ukrajiny.

V rámci středočeské pobočky Člověka v tísni, působí nyní tento tým v lokalitách Beroun a Příbram.

V Kladně provozujeme adaptační skupinu pro ukrajinské děti, o které se stará tým čtyř pracovnic.

Společně se spolkem Perspicio, z. s. provozujeme také dětskou adaptační skupinu v Koněprusech, kde zaměstnáváme dvě ukrajinské uprchlice a jednu českou učitelku.

Kapacita dětských skupin je 15 dětí ve věku 3 – 6 let. 


Podporu při doučování nebo vzdělávání ukrajinských žáků na základních i středních školách nabízí vznikající tým pracovníků.  Ti nabízí nejen doučování, ale i pomoc s komunikací mezi školou a rodinou a poskytují kariérní poradenství. Podporují tak adaptaci ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.

Podpora vzdělávání a kariérní poradenství pro ukrajinské žáky začíná probíhat v lokalitě Příbram.


Autor: Dorota Dudková a Kateřina Volfová

Související články