Pomoc válečným uprchlíkům

Publikováno: 25. 5. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Pomoc válečným uprchlíkům
© Foto: Kateřina Volfová

Od začátku března 2022 pomáháme osobám přicházejícím na území České republiky z důvodu válečného stavu na Ukrajině. Pomohli jsme už tisícům lidí, kteří potřebovali akutní pomoc a v naší činnosti stále pokračujeme.

Samostatný tým, který vznikl pro práci v terénu s ukrajinskými uprchlíky se domluví česky a zároveň ukrajinsky nebo rusky. Jejich práce se zaměřuje na tato témata:

• sociální poradenství

• psychologické poradenství

• bydlení

• práce

• vzdělávání

• volnočasové aktivity

Pracovníci pomáhají v problematice s vyplňováním formulářů, s komunikací na úřadech, s tlumočením, s doprovody do různých institucí, s orientací v českém vzdělávacím systému, s hledáním zaměstnání, bydlení a s propojováním na další služby.

Pracovníci docházejí ke konkrétním rodinám, do vytipovaných lokalit nebo do velkokapacitních ubytoven. Spolupracují s ostatními pomáhajícími organizacemi, se zástupci měst a obcí, s úředníky různých institucí. Propojují a hledají efektivní řešení konkrétních problémů.


V Berouně provozujeme komunitně - integrační centrum KAMIN pro Ukrajince, kde zajišťujeme poradenství ve všech výše uvedených tématech. Dále zde provozujeme klub pro seniory, klub pro teenagery, klub pro ženy, filmový klub, výtvarný klub pro děti, kreativní dílnu pro děti, podporu doučování a kariérní poradenství pro ukrajinské žáky, kteří nastoupili do českého vzdělávacího systému. Poskytujeme studentům za splněných podmínek retrostipendia. Jsme schopni zapůjčit i notebooky pro online vzdělávání, které u některých dětí probíhá vzdáleně z Ukrajiny. Dvakrát týdně máme otevřený šatník, který nabízí hlavně sezónní oblečení pro děti i dospělé.Aktuálně v Kaminu spolupracujeme s Eko Art Therapy Institutem z.s., a to na arteterapii, která je určena pro děti i rodiče, a to nejen ukrajinské národnosti. Eko Arteterapie je inovativní psychoterapeutický směr, zaměřený na umělecký způsob sebevyjádření, analytickou práci s psychikou, v propojení s technikami a pobytem v přírodě. Probíhá za každého počasí, v každém ročním období. Výtvarným ateliérem se stává krajina, jejímž prostřednictvím dochází k zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky.

Člověk v tísni pomáhá dosáhnout UA uprchlíkům na komerční bydlení. Spousta rodin, především matek samoživitelek, nemá dostatek finančních prostředků na složení kauce. Snažíme se tuto problematiku řešit a kauce u několika vybraných rodin, které s námi dlouhodobě spolupracují, finančně zastřešovat.

V rámci Středočeské pobočky Člověka v tísni, působí nyní tento tým v lokalitě Beroun.


Podporu při doučování nebo vzdělávání ukrajinských žáků na základních i středních školách nabízí vznikající tým pracovníků. Ti nabízí nejen doučování, ale i pomoc s komunikací mezi školou a rodinou a poskytují kariérní poradenství. Podporují tak adaptaci ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.

Podpora vzdělávání a kariérní poradenství pro ukrajinské žáky probíhá v lokalitě Příbram a Beroun.

V Kladně provozujeme adaptační skupinu pro ukrajinské děti, o které se stará tým pracovnic. Adaptační skupina je v provozu od června 2022 a její provoz je plánován do konce března roku 2024.

Autor: Svatava Havelková

Související články