POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III.

Publikováno: 31. 10. 2023 Doba čtení: 1 minuta
POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III.
© Foto: archiv

Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 4. Materiální pomoc nejchudším osobám

Registrační číslo CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

Termín realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. je jedním z partnerů projektu a zajišťuje realizaci na území Libereckého kraje prostřednictvím zapojených poskytovatelů sociálních služeb:

• Člověk v tísni, o. p. s.

• Návrat, o. p. s.

• Charita Most

• Lampa, z. s.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich spolupracujících subjektů (poskytovatelů registrovaných sociálních služeb). Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

PRO KOHO JE POMOC URČENA?

• Osoby ohrožené chudobou

• Osoby ohrožené materiální nebo potravinovou deprivací

• Jednotlivci a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus a ze státního rozpočtu ČR.

Autor: ČvT

Související články