Praha a její organizace v rámci akce Milostivé léto nabídnou tisícům dlužníků možnost dostat se z exekucí

Publikováno: 30. 10. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Praha a její organizace v rámci akce Milostivé léto nabídnou tisícům dlužníků možnost dostat se z exekucí
© Foto: Magistrát hl. m. Prahy

(Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy) Tisíce lidí, kteří se dostali do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám či nájmům vůči Magistrátu hl. m. Prahy, jeho městským organizacím či městským částem, mají nyní jedinečnou příležitost zaplatit mnohem menší dluh díky tzv. Milostivému létu. Akce začíná už 28. října 2021 a Praha kvůli tomu zavádí i bezplatnou infolinku.

„Milostivé léto představuje obrovskou šanci pro mnoho dlužníků na nový začátek bez dluhů. Řada z nich se totiž nedokáže vymanit z dluhové pasti, protože původně dlužná částka narostla kvůli nemravně vysokému příslušenství a nákladům exekuce na mnohonásobek. Proto velmi vítám zákon schválený v Parlamentu a za Prahu chceme udělat vše pro to, aby se o této šanci dozvědělo co nejvíce lidí, kterých se to týká. Ve spolupráci s Člověkem v tísni a pražským zastupitelem a poslancem Patrikem Nacherem spouštíme rozsáhlou informační akci,“ říká radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Milostivé léto má pomoci lidem dostat se z exekucí nejen vůči státu, ale i krajům a obcím. Týká se to tedy i Magistrátu hl. m. Prahy i městských částí a městských organizací. Dlužníkům stačí zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek exekutorovi. Naopak už není nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady, které se nastřádaly k dluhu a z několika stokorun se mohly vyšplhat až na desítky tisíc korun. Ty budou v rámci Milostivého léta odpuštěny, takže se výsledný dluh výrazně sníží.

„Jsem nesmírně rád, že se Praha do této akce na můj podnět zapojila takto aktivně. Je vidět, že když se v Poslanecké sněmovně schválí smysluplná zákonná úprava, aplikaci v praxi pak pomáhají politici bez ohledu na dělení na opozici a koalici. Tzv. Milostivé léto pomůže dlužníkům zastavit exekuce zaplacením jen jistiny vůči veřejnoprávním věřitelům, kteří zase získají najednou prostředky, které by normálně neobdrželi. Společně se pak musíme rázně postavit vůči všem aktivitám některých exekutorů, kteří hledají cesty, jak se Milostivému létu vyhnout,“ uvádí spolupředkladatel, poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher.

„Velmi oceňujeme pražskou iniciativu, kterou se rozhodla následovat celá řada dalších měst. Zároveň z dat České televize vychází, že Pražský dopravní podnik vede z veřejnoprávních institucí po VZP exekuce proti nejvyššímu počtu lidí. Zde bych rád apeloval na to, aby exekutoři najatí pražskými firmami dodržovali zákon, protože z praxe vidíme, že například exekutor Podkonický požaduje po dlužnících dvojnásobné náklady. Doporučuji dlužníkům, aby mu to neplatili a obrátili se na naší helplinku," popisuje Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

„Dopravní podnik hlavního města Prahy eviduje od roku 1993 smutných 173 tisíc exekucí. Proto v souvislosti s Milostivým létem již vyzval všechny exekutory, ať převezmou právní názor Člověka v tísni, aby se během následujících týdnů podařilo vypořádat co nejvíce pohledávek. Uvědomujeme si, jakou obrovskou příležitost lidé s exekucemi mají a co nejvíc z nich by jí mělo využít. Počítáme s osvětovou kampaní v dopravních prostředních a metru, aby se informace o Milostivém létu dostaly mezi co nejvíce Pražanů. Zároveň budeme s Člověkem v tísni spolupracovat na prevenci vzniku dalších dluhů,“ vysvětluje náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

V případě Prahy a jeho organizací se dluh nejčastěji týká různých neuhrazených poplatků, nedoplatků za odvoz odpadu, pokut z jízd načerno nebo třeba dluhů vůči dodavateli energií či za nájem v obecním bytě. „Z městských organizací Prahy se Milostivé léto týká především společností jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pražské služby, Pražská plynárenská Holding, Pražská energetika Holding nebo Trade Centre Praha. Právě své městské společnosti ve svém usnesení ze 4. října 2021 požádala Rada hl. m. Prahy, aby aktivně informovaly své zákazníky, potažmo dlužníky o možnostech Milostivého léta,“ připomíná radní pro majetek Jan Chabr.

Rada hlavního města také vyzývá městské části a jejich společnosti, aby se k Milostivému létu přidaly a informovaly každého jednotlivého dlužníka o možnosti oddlužení. „Na městské části Praha 7 chceme vytipovat rodiny a seniory, pro které by stálo za to vypsat veřejnou sbírku a vykoupit je tak z dluhového otroctví. Nabízím tuto myšlenku jako inspiraci pro další města a obce,“ říká Jan Čižinský, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy a starosta MČ Praha 7.

„Dluhová spirála bohužel trápí až příliš velké množství českých domácností a ty se v důsledku toho ocitají mimo systém. Milostivé léto je pro ně příležitostí, která jim může znovu otevřít dveře k normálnímu životu. Je to také příležitost pro celou naši společnost, jak vyřešit část problému, který zatěžuje veřejné rozpočty. Praha se proto do projektu ráda zapojila, a nyní je na místě vyzvat Pražany, kterých se problémy s exekucí týkají, ať této možnosti využijí,” doplňuje Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Celá akce bude spuštěna už ve čtvrtek 28. října 2021, skončit má 28. ledna 2022. Magistrát také kvůli poskytování podrobností pro veřejnost spouští bezplatnou linku 800 100 000 a společně s organizací Člověk v tísni vydal informační leták. Lidé mohou využít i helplinku Člověka v tísni 770 600 800 (pozn. redakce ČvT).Leták ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Autor: Magistrát hl. m. Prahy

Související články