Přelomový rozsudek pomohl ušetřit 150 000 Kč

Publikováno: 16. 10. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Přelomový rozsudek pomohl ušetřit 150 000 Kč
© Archiv

Poděkování týmu, který se podílel a zasloužil na úspěšném ukončení mé kauzy.

Nebýt všech těchto lidí, jejichž jména ani neznám...

Děkuji vám, kteří jste věnovali nezištně svůj čas a schopnosti mně, člověku, který se ocitl na dně. Všem vám, pro něž slovo „lidskost“ ze slovníku nezmizelo. Všem vám, kteří dáváte naději. Naděje je motor, který člověka udrží v chodu, i když už má chuť to vzdát. Naděje, lidskost, nezištnost. Banální? Jako slova možná. Jako činy nezastupitelné!

Věřte, za svůj život jsem už spoustu slov řekla, vyslechla, přečetla.. Žádná však nevyjádří pocit člověčenství, který jsem si odnesla. Prosté děkuji – od srdce děkuji - je nejvýstižnější.

S úctou,

Jana Krebsová – Váš dlužník

A jak to celé začalo?

Paní Krebsová se na nás obrátila na konci roku 2013. Bydlí ve svém vlastním domě a delší dobu si nemohla najít zaměstnání. Aby mohla uhradit náklady spojené s bydlením, pobírala z Úřadu práce příspěvek na bydlení. Na konci roku 2013 jí přišel dopis s oznámením, že je zahájeno správní řízení ohledně vrácení již vyplacených dávek. Následovalo rozhodnutí o přeplatku na dávce, odvolání, další rozhodnutí, další správní řízení... Částka, kterou měla paní Krebsová nakonec vracet, se vyšplhala na 150.000 Kč.

Kamenem úrazu byl fakt, že v domě paní Krebsové byla trvale hlášená dospělá dcera, která v té době již několik let žila se svou rodinou v Irsku. Po celou dobu nikoho nenapadlo, že to může být problém. Dcera byla po zahájení správního řízení vyloučena ze společně posuzovaných osob, ale z pohledu Úřadu práce byla posuzována se svou matkou až do této doby společně, tudíž také se svým příjmem. Úřad práce i odvolací orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí - trval na tom, že dceru nelze ze společně posuzovaných osob vyloučit zpětně. A to i přesto, že se fakticky na úhradách nákladů na bydlení již celá léta nepodílela.

Nakonec ve věci rozhodoval soud. Nejprve Krajský soud v Ústí nad Labem, jenž rozhodl ve prospěch paní Krebsové. Tento rozsudek po podání kasační stížnosti MPSV potvrdil i Nejvyšší správní soud v Brně. Paní Krebsová tedy nakonec nemusí uhradit z údajného „přeplatku“ nic. Výše uvedený dopis jsme od ní dostali na konci roku 2016, kdy byla celá kauza dořešena.

Rozsudek NSS č.j. 4 Ads 152/2015 může mít zásadní význam i pro širší okruh lidí. Stačí, že si někdo pronajme byt, pobírá na úhrady nájmu Příspěvek na bydlení a třeba i po letech zjistí, že si dosud nepřehlásil trvalé bydliště předchozí nájemce. O rozsudek NSS se v takovém případě lze opřít. Soud se zde vyjádřil jasně v tom, že lze odhlásit společně posuzované osoby i zpětně. Tedy ve chvíli, kdy se o nich současný nájemce třeba i náhodně dozví. A to může být důležité nejen pro paní Krebsovou.
Autor: Eva Sanetrníková

Související články